D4:134-135

                                                                                                               
                                                                                                                                  
Numro             Bråbetåmpta Cronno Hemman  2                                      Tunnor     
                                                                                                                                  
     2        Österre gården Haffuer i byia mål  36 allnar                                                 
              Wtsedhe i Wester gerde                                                               8              
              Wtsedhe i Öster gerde                                                                 5 ¾          
              Höö allss                                                                         Lass     20            
     3        Wester gården Haffuer i byia mål    36 allnar                                               
              Wtsede i wester gerde                                                                 8              
              Wtsedhe i Österre gerde                                                              5 ¾          
              Höö allss                                                                         Lass     20            
     4        Hårdh ualz Engh mit i sanckt åm                                       Lass     40            
     5        Wester gerde är sand och dungh Jordh                                         16            
     6        Öster gerde är Lerra medh småsten                                                              
              beblanda utsedhe                                                                         11 ¼        
     7        betess Hager                                                                                                
              till fiske timber suedijfall och                                                                         
              tarueskogh beffinss ingen Legenhet.                                                              
                                                                                                                                  
                     Jdingh stadh Cronne 1    Skate 1                                                          
     8        Cronne gården Haffuer i byia Målet  34 ½ allnar                                          
              Wtsedhe i Wester gerde                                                               12 23/48    
              Wtsede i Öster gerde                                                                   13 43/48    
              Höö allss                                                                         Lass     31 ¾        
     9        Skate gården Haffuer i byia Mål  26 ¼ allnar                                               
              Wtsedhe i Wester gerde                                                               9 25/48      
              Wtsedhe i Öster gerde                                                                 10 28/48    
              Höö allss                                                                                     24            
              än Haffuer skate gården ut Engh  a Carta 27                                                 
              i Dalss Engien medh Låsta och Ölinghstadh                                                   
              4 stenger eller 18 allnar effter den Nyia    Höö                              4              
              Wt Jord både i åcker och Engh Lyder till                                                      
              bege gårdan i Stor skårby  11 ¼ allnar   a Carta                                          
              Wtsede i Wester Gerde                                                               4              
              Wtsede i Öster Gerde                                                                  4 25/48         
                   Höö alss                                                                          Lass     10 ¼        
     10      Wester Gerde är Ler och mull Jordh utsedhe                                26            
     11      Öster Gerde är Mylle Ler och nagåt dungh Jordh wtsäde 29 ½   
     12      godh Hårdh walz Engh åm                                                Lass     50            
     13      temligh godh geressuallz Engh åm                                     Lass     16            
     14      betess Hage meste dellen full medh bergh och skogh                                     
              till Fiske timberr suedifall eller flera qualiteter                                                
              beffinss inte.                                                                                                 
                                                                                                                 
(Karttext:)                                                                                                                 
             
Här tager Brånneby Egår Wedh                                                                                  
Här tager Egyby Egår Wedh                                                                                       
Här tager Enne by Egår Wedh                                                                                    
Här tager Preste bollz Engh uedh                                                                                
Här tager Preste boll och Furstadh Egår Wedh
Schala Ulnar