D4:138

                                                                                                                   
                                                                                                                                  
Numro           Dää Skate Hemman 1   Frelse 1                                          Tunnor     
     2        Skate gården Haffuer i Byia Måll  45 allnar                                                  
              Wtsede i Nårre gerde                                                                  10            
              utsedhe i Söder gerde                                                                  11 ¼        
              Höö allss                                                                         Lass     36 2/3       
     3        Frelse gården Haffuer i By Mål   22 ½ allnar                                                
              utsedhe i Nårre gerde                                                                   5 5/8         
              Wtsedhe i Söder gerde                                                                5 ¾          
              Höö alss                                                                          Lass     18 1/3       
     4        Nårre gerde ar Lerra dungh och biörck                                                        
              Lerra sten ör  utsääde                                                                  15            
     5        Söder gerde ler och dungh Jord utsedhe                                       17            
     6        star och Fnugh uallz Engh  åm                                           Lass     30            
     7        Fnugh och Star ualz Engh åm                                            Lass     25            
              till Flerra Qualiteter beffinss ingen                                                                 
              Legenhett                                                                                                     
                                                                                                                 
(Karttext:)                                                                                                                 
             
Har tager Nycklebyss Egår Wedh                                                                              
betess haga till Dää                                                                                                     
Här tager Lille Ludher huffu Egår uedh                                                                        
Här tager Almz Egår Wedh