D4:139

                                                                                                                   
                                                                                                                                  
     8             Tinghstadh Preste gårdh                                                                          
     9        Öster gerde är Ler och medh små sten                                                         
              beblanda Jordh utsedhe                                                                17 ½        
     10      Wester gerde är samma Jordh Mån                                                              
              utsedhe                                                                                        16 ½        
              Dogh i Huarderra gerde Haffuer                                                                   
              Klåckaren i Tu Landh medh Prestenss samtyckie                                          
     11      Hårdhualz Engh åm                                                          Lass     35            
     12      godh Hårdualz Engh åm                                                   Lass     25            
     13      en Engehump Lyder till Klåckar                                                                    
              gården och medh Presten samtycka åm                                        4              
     14      Preste bolz Rågångh och är rät i sigh sielfft                                                    
     15      men effter gerdz gården uillia dee                                                                  
              i Nyckle by Haffua Huilcke icke kan uarra                                                    
     16      Klåckar gården                                                                                            
              Någåt till suediefall men flerra                                                                       
                        Cualiteter beffinss inte                                                                        
                                                                                                                 
(Karttext:)                                                                                                                 
             
Här tager Resta Egår Wedh                                                                                        
Här tager Gullbårgz Egår Wedh                                                                                  
Lanss uegen till Söder Köpingh                                                                                   
betess hage                                                                                                                
Med Biörke skogh                                                                                                     
Här tager Nyckleby Egår Wedh                                                                                 
Här tager Dää Egår Wedh
Schala Ulnar