D4:14-15

                                                                                            
                                                                                                            
Nor Köpingz Ladugård medh                                                               
dess Egår så och de Egår såm aff bårgh                           
gerskapet brukade uarda såm No              
No         skulla utuissa                                                                          
     9        Ladugården                                                       Tunnland      
     10      Wester gerde är Ler och mull Jord utsedhe                29 ½     
     11      Öster gerde Ler Jordh utsedhe                                   28 ½     
     12      Igen Lageder åcker                                                   29         
     13      Stall Engen godh grässuall åm                            Lass 60         
     14      endel aff Stall Engian sägess uarra giffuen                                
              till Kyrckia brukess till tegell bruke                                          
     15      tegell Ladan                                                                           
     16      Repar bannen                                                                         
     17      Blex hålmen godh gressuall                                                     
               bergass till Slåtett   åm                                       Lass  100      
     18      Ladugårdz betess Hålme sank uall                                          
     19      Skepez hålmmen                                                                    
     20      Liurra beck                                                                            
     21      Liurra boss Rå gångh och är Desputerligh                               
     22      Ladugårdz Rå gångh sägess uarra den Rätast                          
     23      Präste bolss Åcker Lyckår åm                                   20         
     24      Nillss Jonssån beffalnigz Manz Ackrar                        4           
     25      Borg mestar Anderess Matzsån åckrar                       3           
     26      Hospitalh Åckrrar                                                      6 ½       
     27      Erick Ståthålår Lyckia                                                4 ¼       
     28      Erick Wärmme Lyckior                                                          
     29      Härbet Rönnik Lyckior                                              8 ½       
     30      Hanss Nillssån och Hustro Cirstin åcker                    3           
     31      Axell Persån Lyckiår ondh Jordh          6 ½       
     32      Class Skultz Lyckia                                                    3 ¾       
     33      Saligh Staffan Suenssånz Lyckiår          10 ¾     
                                                                                                            
     34      Mårten Persånss Lyckår                                            6 ½       
     35      Nillss Biörsån Lyckiår                                                1 ½       
     36      Larss Staffansån Lyckia                                             2 5/8      
     37      Månss skrädarss Lyckia                                            3 ¼       
     38      Per Jonssån Lyckia ondh Jordh                                  4           
     39      Nillss Jonssån bytess åcker såm                                              
               Han Haffuer giffuit för No  24                                    4 ½       
                                            Summa all brucka                        146 1/8   
                                            Summa all obrucka åcker             33         
                                            Summa på Höö        Lass            160        
                                                                                      
(Karttext:)
                                           
Norcopingz Fluuiuh                                                                              
Lille syltan Ladugårdz betess marck godh uall.
Schala Ulnar