D4:146-147

                                                                                                               
                                                                                                                                  
Numro      Hållestadh Cronne Hemman 1                                                  Tunnor     
                               Skate Hemman 2                                                                       
     2        Cronne gården Haffuer i                                                                               
              bymåll     9 allnar                                                                                         
              utsedhe i  Öster gerde                                                                  3 40/48      
              utsedhe i  Wester gerde                                                                5              
              Höö alss                                                                          Lass     6 5/8         
     3        Wester skate gården                                                                                    
              Haffuer i bymåll  24 ¾ allnar                                                                        
              utsedhe i Öster gerde                                                                   10 26/48    
              utsedhe i Wester gerde                                                                 13 34/48    
              Höö alss                                                                          Lass     17 ¾        
     4        Oster skate gården Haffuer                                                                          
              i bymåll   20 ¼ allnar                                                                                   
              utsedhe i Öster gerde                                                                   8 30/48      
              utsedhe i Wester gerde                                                                 11 14/48    
              Höö aff Hem Engen                                                         Lass     14 5/8       
              Än Haffuer Han ut Engh                                                                               
              i Klingz Engen   4 ½ allnar  a Carta  35                                                        
              Höö                                                                                 Lass     5 ¼          
     5        Öster gerde är Ler och                                                                                 
              dungh Jord utsedhe                                                                      23            
     6        Wester gerde är                                                                                           
              Ler Jord utsedhe                                                                          30            
     7        Hårdh ualz Engh åm                                                         Lass     35            
     8        Enge Hage åm                                                                 Lass     4              
              Flerre Cualiteter beffinss                                                                               
                                          inte                                                                                  
                                                                                                                                  
              Kumbele by Cronne Hemman  1                                                                 
                        Skate Hemman  1                                                                              
     9        Cronne gården Haffuer i by Måll  20 allnar                                                   
              utsedh i Öster gerde                                                                     7 25/48      
              utsedhe i Wester gerde                                                                 6 18/48      
              Höö allss                                                                         Lass     17 3/8       
     10      skate gården Haffuer i by måll  34 ½ allnar                                                   
              utsedh i Öster gerde                                                                     13            
              utsedhe i Wester gerde                                                                 11            
              Höö aff Hem Engen                                                         Lass     30            
              än Haffuer skate gården                                                                               
              ut Engh medh Wrett  a Carta 37                                                                   
              3 Humpar åm Höö                                                           Lass     2              
              än en Hump i Hageby Engh åm                                         Lass     1 ½          
              ut Jordh både i åcker och Eengh                                                                   
              till toren by skate gården                                                                              
              Månss Kampess  14 ½ allnar                                                                      
              utsede i bege gerden till Hopa                                                       10 5/48        
                   Höö                                                                                 Lass     12 5/8       
     11      Öster gerde är Ler och mull Jord                                                                  
              utsedhe                                                                                        26            
     12      Wester gerde Ler och dungh Jordh                                                               
              utsedhe                                                                                        22            
     13      temligh godh Hård ualz Engh åm                                       Lass     60            
              Flerra cualiteter beffinss                                                                                
                                          inte                                                                                  
                                                                                                                                  
             
(Karttext:)                                                                                                                 
             
Här tager utmarcken Wedh                                                                                        
Här tager gullbårgh Egår Wedh                                                                  
Här tager Smedij by Egar uedh                                                                                  
Här tager Hållestadh Egår uedh                                                                                  
Här tager Kumble by Egår Wedh                                                                               
Här tager Resta Egår Wedh
Schala Ulnar