D4:150-151

                                                                                                               
                                                                                                                 
Numro    Åslle stad Cronne Hemman  1                                                     Tunnor     
                      Skate 1     Fälse  2                                                                               
                                                                                                                                  
     2       Cronne gården Haffuer i by måll  9 allnar                                                     
              utsedhe i söder gerde                                                                   4              
              utsedhe i Når gerde                                                                      4              
              Höö allss                                                                       Lass       10            
     3       skate gården Haffuer i by mål  22 ½ allnar                                                   
              utsedhe i söder gerde                                                                   10            
              utsedhe i Når gerde                                                                      10            
              Höö alss                                                                        Lass       25            
     4       Frelse Welborne Nillss Persån Siööbladh                                             
              Haffuer i by måll   13 ½ allnar                                                                      
              utsedhe i söder gerde                                                                   6              
              utsedhe i Når gerde                                                                      6              
              Höö alss                                                                        Lass       15            
     5        Frelse Lyder till Låsta Haffer i By Mål  9 allnar                                            
              utsedhe i söder gerde                                                                   4              
              utsedhe i Når gerde                                                                      4              
              Höö alss                                                                        Lass       10            
                                                                                                                                  
     6       Söder gerde är Ler Jord utsedhe                                                  24            
     7       Når gerde är samme Jord mån utsäde                                          24            
     8       Hårdualz Engh åm                                                          Lass       40            
     9       Hårdualz Engh åm                                                          Lass       20
              till timber suedifall finss ingen                                                                        
              Legenhet Någåt till fiske i ensiön                                                                   

                     Sten Cronne Hemman 3                                                                       
                           skate Hemman  1                                                                           
     10      Oster Cron gården Haffuer i By Mål  8 allnar                                               
              utsedhe i söder gerde                                                                   4 ½          
              utsede i Når gerde                                                                       5              
              Höö alss                                                                        Lass       21 ½        
     11      Mellan Cronne gården Haffuer                                                                     
              i by måll  18 allnar utsedhe i soder gerde                                      4 ½          
              utsedh i Når gerde                                                                       5              
              Höö alss                                                                                      21 ½        
     12      Wester Cronne gården Haffuer                                                                     
              i by måll   9 allnar  utsede i söder gerde                                        2 ¼          
              utsedhe i Når gerde                                                                      2 ½          
              Höö alss                                                                        Lass       10 ¾        
     13      skate gården Haffuer i by Mål  27 allnar                                                      
                                                                                                                                  
              utsedhe i söder gerde[1]                                                                                  
              utsedhe i Når gerd                                                                       7 ½          
              Höö alss                                                                        Lass       30 ¾        
     14      söder gerde är Ler och sogh Jord utsäde                                      18            
     15      Når gerde ler och sten Jord utsedhe                                             20            
     16      godh Hårdualz Engh åm                                                 Lass       56            
     17      Hårdualz Engh åm                                                          Lass       20            
     18      en enge hage om                                                                          6              
              en Enge hump i Hageby Engh åm Lass                                         2              
              Lyder till Öster och millan Crongårdarna                                                     

              Restad Cronne Hemman  1  skate 1                                                            
     19      Cronne gården Haffuer i by Mål  36 allnar                                                   
              utsedhe i Öster gerde                                                                   11 16/48    
              utsedhe i Wester gerde                                                                 10 20/48      
                   Höö alss                                                                        Lass       27 3/8          
      20      Skate gården Haffuer i by måll  40 ½ allnar                                                  
              utsedh i Öster gerde                                                                     12 32/48    
              utsedhe i Wester gerde                                                                 11 28/48    
              Höö aff  Hem Engen                                                      Lass       30 5/8       
              ut Engh i Klingz Engen  9 allnar  Höö                                           10 ¾        
                                                                                                                                  
     21      Öster gerde är Ler Jord utsedhe                                                   24            
     22      Westergerde samme Jordhmån utsäde                                          22            
     23      Hårdhualz ½ sanckualz Engh åm                                                   40            
     24      Hårdh ualz Engh åm                                                       Lass       12            
     25      Enge Hage åm                                                               Lass       6              
     26      Engh till Kumble by och                                                                               
              Wrett åm                                                                                     8              
                 Flerra Cualiteter beffinss                                                                            
                                              inte                                                                              
                                                                                                                                  
             

(Karttext:)                                                                                                                 
             
Här tager Naffe stadh Egår Wedh                                                                               
Här tager utmarcken wedh                                                                                         
Här tager Klingz Engian Wedh                                                                                    
Här tager Kumble by Egår Wedh                                                                               
Här tager Hållestadh Egår uedh                                                                                  
Här tager Smedh byz Egår uedh 
Schala Ulnar
 


[1] Härefter en siffra i marginalen som fallit bort. Papperet skadat.