D4:154-155Numro       Nyckleby Cronne Hemman 2    Frälse 3                                  Tunnor     

     2        Öster Cronne gården Haffuer i byia Måll  18 allnar                                       
              utsedhe i söder gerde                                                                   7              
              utsedhe i Når gerde                                                                      8 ¾          
              Höö alss                                                                          Lass     32            
     3        anderre Cronne gården Haffuer i by Måll    18 allnar                                    
              utsedhe i söder gerde                                                                   7              
              utsedhe i Når gerde                                                                      8 ¾          
              Höö alss                                                                          Lass     32            
     4        Frelse Welborne Stackelbergh Haffer i By Mål  9 allnar              
               utsedhe i söder gerde                                                                   3 ½          
              utsedhe i Når gerde                                                                      4 18/48         
                   Höö alss                                                                          Lass     16            
     5        Frelse Welborne Johan Påntesån                                                                  
              Haffuer i by måll  9 allnar                                                                             
              utsedhe i söder gerde                                                                   3 ½          
              utsedhe i Når gerde                                                                      4 18/48      
              Höö alss                                                                          Lass     16            
     6        Frelse Lyder till Enke Haffer i By Mål  18 allnar  ?                      
     7        Söder gerde är Ler Jordh utsedh                                                  28            
     8        Når gerde samme Jordh mån utsedhe                                           35            
     9        Halff Hårdh och ½ sanckualz Engh åm                              Lass     60            
     10      Hård ualz Engh åm                                                           Lass     8              
     11      godh Hårdh ualz Engh åm                                                 Lass     48            
     12      Hård ualz Engh åm                                                           Lass     6              
     13      Fnugh ualz Engh åm                                                         Lass     6              
              Flerre Qualiteter beffinss inte.                                                                       
                                                                                                                                  
     ?        Haffuer Licka mycket utsedhe                                                                      
              och Höö såm de anderre såm Haffua                                                            
                             18 allnar i by Målle.                                                                      
                                                                                                                                  
             
(Karttext:)                                                                                                                 
             
Här tager Gullbårgh Egår Wedh                                                                 
Här tager Wtmarckan Wedh                                                                     
Här tager Almstad Egår uedh                                                                     
Schala Ulnar