D4:30-31

                                                                                            
    
(Rubrik:)                                                                                                                    
 
NorkiöpingzSochn Ånesta by afmätt Calculerat och Ransakat des qualiteet och quantitett
                                                                                                                                 
Numro                                                                                                           Tunne Landh
             Ånesta by crono 1. Skatte 2 ½                                                                     
    2        Södre gierde Leer och Mylle blanda Jordh.   Uthsädhe                      31 ½   
    3        Norre gierdhe mäst leer och någet mulblanda Jordh   Uthsäde           34       
    4        En Lychia medh Biärby boar. Uthsäde Huart annat åhr                      1 ¼     
    5        Temmeligh godh Hårdwals eengh om                              Lasz           55       
    6        Samme Gräszmåån         om                                             Lasz         56       
    7        Engehage, Godh Gräszwall om                                        Lasz           16       
    8        Crone gården. Hafuer i Byamålet  30 alnar                                                   
             Uthsädhe i Södre gierde                                                                    8 3/8     
             Uthsädhe i Norregierde                                                                     9: 3 1/3 fd
             Höö                                                                                   Lasz       35 ¾   
    9        Wäster Skattegården Hafuer i Byamålet 32 ½  aln                                        
             Uthsädhe i Södre gierde                                                                    9: 2 2/3 fd
             Uthsädhe i Norre gierde                                                                    10: 1 2/3 fd
             Höö                                                                                    Lasz      37 ¾   
    10      Millan Skattegården Hafuer i Byamålet 24 ½ aln                                           
             Uthsädhe i Södre gierdhe                                                                  7: 1 ½ fd
             Uthsädhe i Norregierdhe                                                                   7: 5 4/5 fd
             Höö                                                                                     Lasz     28 ½   
             UthJordh blandh Nawesta både åker och Eengh  a Carta 6                          
             Uthsäde i bådhe gierden tillhoopa                                                      1 ¾     
             Höö                                                                                     Lasz     7 ¾     
    11      Östere Skattegården Hafuer i Byamålet 21 ¼ aln                                          
             Uthsädhe i Södre gierde                                                                    6: 2 ½ fd
             Uthsädhe i Norre gierdhe                                                                  6: 5 ½ fd
    12      En lychia widh Soolbärga Engh Uthsäde                                            ½        
    13      Än een lychia på Smediebysz ägor widh pasz Uthsäde                       ¾        
             Höö                                                                                     Lasz     24 ¾   
    14      Godh gräszwals eengh Lyder till Soolbärga om                 Lasz          16       
    15      Uthengh till Soolbärga, så och till wäster och millangården                             
             i wrinneweedh                                                                     Lasz      14       
    16      Uthengh till wästergården i Grinneby i Styrsta Socken om Lasz 4      
    17      Ny opröigder Hage                                                                                      
             Till fishe, timber, tarfweshoogh och Swediefall finns ingen                              
             Lägenheett.                                                                                                  
                                                                                                                                 
(Karttext:)                                                                                                                 
 
Här tager Nawesta ägor weedh                                                                                  
Här tager Brån-nesta ägor wedh.                                                                                
Här tager Soolbärga Ägor weedh.                                                                              
Här tager Biärby ägor wedh.