D4:46-47

                                                                                                                 
            
(Rubrik:)                                                                                                                    
   
Styrstadh Sochn Grinneby        och Dömmestadh, Calculerat                                      
och Ransaket des qualiteet        och quantiteet.                                                           
                                                                                                                                 
Numro                                                                                                             Tunne Land
             Grinneby Crone ½ .  Skatte 2.                                                                     
    2        Wäster Gärde   godh Swarmylla mz små Steen blanda                                 
             Uthsädhe                                                                                            25 ½
    3        Öster gierde Leer och någet dungh Jordh,  Uthsädhe                           26 ¾
    4        Medelmåttigh godh gräswals engh om Höö                            Lasz       22     
    5        Fnugwals engh om Höö                                                        Lasz       30     
    6        Crone Gården Hafuer i byamale 10 alnar.Uthsäde i wäster gärde  3 ½ : 1/3 fd
             Uthsäde i Östergierde                                                                         3 ¾   
             Höö Hemma af engen                                                           Lasz       7 ¼   
             Uthengh på Sylltan  a Carta 10                                              Lasz       4       
    7        Wäster Skattegården Hafuer i byamåle 36 alnar Utsäde i wäster  12 ¾         
              Uttsädhe i Östergierde                                                                        13 3/8
             Höö hemma af engian                                                           Lasz       26     
             Utheengh wid Ånesta ägor   a Carta 7                                   Lasz       4       
    8        Öster Skatte gården Hafuer i byamåle 26 alnar                                            
             Uthsädhe i wästergierdhe                                                                     9:1 2/3 fd
             Uthsäde i Östergierde                                                                         9: 5 fd
             Uth Jord blandh Sichla ägor bådhe i åker och eengh Hafer                  
             i byamåle 6 ¾ aln  Utsädhe tilhoopa i både gierden                              2 ¼   
             Höö hemma af engien 18 ¾ Lasz. af Utengen 4 lasz  a Carta 15          22 ¾
             Till fishe timber tarfueshogh och Swedje fall befins                                        
             ingen Lägenheet.                                                                                          
                                                                                                                                 
             Dömmestadh Crone ½ . Skatte 2. Frälse 2.                                                  
    9        Östergierde Leer, Steenöör och en deel grund Jordh Utsäde  36      
    10      Wäster gierde Suartmylla Leer och mz småsten bland I Utsäde 32 ½   11
              Norre gierde godh gill Jordh Lyder till wäster gierde Utsäde  14 ½     
    12      Fnugewals engh om                                                              Lasz       16     
             En engh widh Bärga ägor  a Carta 16  om                             Lasz       30     
             En Hump i Toonsengen  a Carta 10 om                                 Lasz       2       
    13      Crone Gården Hafer i byamåle 9 alnar Utsäde i Östergierde 4 ½       
             Uthsädhe i wäster gierdhe                                                                   5 7/8  
             Höö                                                                                     Lasz       6 ¼   
    14      Norre Skattegården Hafer i byamåle 18 ½ aln                                              
             Utsäde i Öster gierdhe                                                                        9 ¼   
             Uthsädhe i Wäster gierde                                                                    12: 2/3 fd
             Höö hemma af engen                                                            Lasz       12 ¼
             Utengh bland Huseby kierrengen i byamåle 27 ½ aln  a Cartaa 10.  19 Lasz
    15      Söder Skatte gården hafer i byamåle 17 ½ aln.                                            
             Uthsäde i Östergierde                                                                         8 ¾   
             Uthsäde i Wästergierde                                                                       11:3 ½ fd
             Höö Hemma af engen                                                           Lasz       11 ¾
             Uthengh i Klingz engen  a Carta 35   om                               Lasz       10 ¼
    16      Frälse gården welbördig Jsaach Axelsons Hafer i byamåle 14 alnar                     
              Utsäde i Östergierde                                                                           7       
             Uthsäde i wästergierde                                                                        9 1/8  
             Höö                                                                                     Lasz       8       
    17      Lindöö frälse Hafer i byamåle 6 ¾ aln Uthsäde i Östergierde 3 3/8         
                   Uttsädhe i wästergierde                                                                       4:3 1/6 fd
             Höö                                                                                     Lass       5 ½   
    18      Uth Jord till Fröbärga Skattegård Hafer i byamåle 6 ¼ aln                  
             Uthsäde i östergierde                                                                          3 1/8  
             Uthsäde i wästergierde                                                                        4: 2/3 fd
             Höö                                                                                     Lasz       4 ½   
             Fishe i Bråwijcken.  Till timber tarfweskogh och Sued-                                 
             iefall befins ingen lägenheet.                                                                          
                                                                                                                                 
(Karttext:)                                                                                                                 
            
Här tager Torneby ägor wedh.                                                                                    
Här tager Sickla ägor wedh.                                                                                       
Beetes Hage                                                                                                              
kalfue hage                                                                                                                 
Här tager Eedeby ägor wedh.                                                                                     
Här tager Styrsta ägor wedh.                                                                                      
Här tager Bärga ägor wedh.                                                                                       
Här tager Hwseby ägor wedh                                                                                     
Här tager Gillerhälla ägor wedh.
Scala Ulnarum