D4:5

                                                                                                                        
                                                                                                                                 
                                                                                                                              
Alss Gerden                                                                                                            
Reduserad i större                                                                                                   
form för de Många små åckrår och                                                                             
Parter skull såm Cijffran skula                                                                                     
utuissa och är här till att achta                                                                                     
ehuar man finner ett eller flerra                                                                                    
utaff ett slaghz  No huillcke betyder                                                                             
och Lyder i dett till samma Aldeless                                                                            
effter Geometeris sätt.
 
(Karttext:)
 
Schala ulnar