D4:66-67

                                                                                                                
            
(Rubrik:)                                                                                                                    
   
Styrsta Sochn Bärga by              afmät Calculerat och                                                 
Ransakat des qualiteet och         quantiteet.                                                                 
                                                                                                                                 
    Numro                                                                                                           Tune Landh
             Bärga Crone ½ .  Skatte 2.  Frälse 2.                                                           
    2        Östergierde godh Swartmylla mz Leerblanda Jordh                                       
             Uthsädhe                                                                                              38   
    3        Wästergierde, Skarp Ler Jordh och någet Sanck Uthsäde                      31 ¼
    4        Höö af Hårdwals eengh   o                                                      Lasz       42   
             Höö af een engh widh siöen, siötäppa benämdh                       Lasz       16   
    5        Crone Gården Hafwer i Byamåle  13 ½ aln.                                                 
             Uthsäde i Östergierde                                                                            4:5 ½ fd
             Uthsäde i Wästergierde                                                                         3:6 1/3 fd
             Höö                                                                                        Lasz       7 ½
    6        Söder Skatte gården Hafuer i byamåle 31 ¼ aln.                                          
             Uthsädhe i Östergierde                                                                          10:6 1/3 fd
             Uthsädhe i Wästergierde                                                                       8:6 fd
             Höö Hemma                                                                           Lasz       15   
              UthJordh bland Huseby ägor bådhe i åker och eengh Hafuer                 
             i Byamåle 20 ¼ aln  Uthsädhe i bådhe gierden                                       14:2 1/3 fd
             Höö Carta 10                                                                         Lasz       46 ¼
    7        Norre Skattegården Hafuer i Byamåle  33 ¼ aln                                           
             Uthsäde i Östergierde                                                                            11:4 ½ fd
             Uthsädhe i Wästergierde                                                                       9:4 1/6 fdh
             Höö a Carta  10                                                                     Lasz       18 ½
    8        Frälse gården vnder Sööre by.  Hafuer i Byamål 22 ½ aln.                           
             Uthsädhe i Östergierde                                                                          7:6 2/3 fd
             Uthsäde i Wästergierde                                                                         6:5 1/6 fd
             Höö                                                                                        Lasz       12 ½
    9        Frälsegården till Lindöö Hafuer i Byamåle 9 alnar                                          
             Uthsädhe i Östergierde                                                                          3:1 1/6 fd
             Uthsäde i Wästergierde                                                                         2:4 1/3 fd
             Höö                                                                                        Lasz       4 ½
             Fiske i Rööswijcken                                                                                     
             Till Timber tarfweskogh och Swediefall befins                                               
             ingen legenheet.                                                                                            
    10      Dömesta engh om                                                                   Lasz       30   
                                                                                                                                 
(Karttext:)                                                                                                                 
            
Här tager Lindöö torpz ägor widh.                                                                              
Här tager Dömesta ägor wedh.                                                                                
Här tager Huseby ägor wedh.