D4:78-79Numro                                                                                                      Tunnor
              Daxberga Kyrckeby                                                                   
              Cronne  1    Frellse  8.                                                                
     2        Cronne gården Haffuer i byia Mållett  6 ¾ alln                             
     ?        utsedhe i Öster gerde                                                                   3 27/48
              utsedhe i Wester och Nårre gerde                                                4 29/48
              Höö alss aff Hem Engian                                                  Lass     10 ½
     3        Frelse Lyder till Ekne i Södermanlandh Har i byMål 12 alnar
              utsede i Öster gerde                                                                     6 33/48
              utsedhe i Wester och Nårre gerde                                                8 18/48
              Höö allss                                                                         Lass     19
     4        Frelse Welborne Juar Nillssån Haffuer i by Mål               9 allnar
              utsedhe i Öster gerde                                                                   5
              utsedhe i Waster och Nårre gerde                                                6 13/48
              Höö allss                                                                         Lass     14 ¼
     5        Frellsse Welborne Fru Eba till Edöö Har i ByMål 12 allnar        
               utsedhe i Öster gerde                                                                   6 33/48
              utsedhe i Wester och Norre gerde                                                8 18/48
              Höö alss                                                                          Lass     19
     6        Frelse Welborne Johan Lilliehöck Har i ByMål  10 ½ allnar      
               utsede i Östergerde                                                                      5 39/48
              utsede i Wester och Norre gerde                                                  7 20/48
              Höö allss                                                                         Lass     16 ¾
     7        Frelse Welborne Jöran Stierna till Bålssnäss                                
              Haffuer i ByMål 13 ½ allnar  utsede i Östergerde                        7 32/48
              Wtsedhe i Westere och Norre gerde                                            9 23/48
              Höö allss                                                                         Lass     21 ½
                                                                                                                 
              ?   än Haffuer Crongården ut Engh a Carta 10                             
              i stångh falle   6 ¾ allnar                                                              
              Höö Lass   1 1/8                                                                          
                                                                                                                 
     8        Frelse Welborne Fru Anna till Eckhullt                                        
              Haffuer i ByMål  22 ½    utsede i öster gerde                               12 32/48
                utsede i Wester och Nårre gerde                                                  15 28/48
              Höö allss                                                                         Lass     35 ¾
     9        Frelse Welborne Herr Johan Gyllenstierna                                  
              Haffuer i ByMål 9 1/3  allnar   utsede i Öster gerde           5 15/48 
               utsedhe i Wester och Nårre gerde                                                6 23/48
              Höö allss                                                                         Lass     14 ¾
     10      Än Frellse till Welborne Johan Lilliehöck                                    
              Har i ByMål 10 ½ allnar utsede i Öster gerde                             5 39/48
              utsede i Wester och Nårre gerde                                                  7 20/48
              Höö allss                                                                         Lass     16 ¾
     11      Öster gerde är Ler och dungh så och                                           
              Någåt sanck men uedh byn godh Jordh utsede                              59
     12      Wester gerde sandh och sten ör utsede                                         26
     13      Nårre gerde är Ler och Någåt dungh                                           
              så och sanck mit i   utsede                                                            48
     14      ½ Hårdhuall och ½ sanck ualz Engh åm                            Lass     160
     15      Enge Hage åm                                                                 Lass     8
     16      Hårdhuall och Fnugh uall Lyder                                                   
              till Liunga a Carta Höö                                                     Lass     10
              Flerra qualiteter beffinss inte                                                        
                                                                                                     
(Karttext:)                                                                                                
             
Här tager Preste gårdh Egår wedh                                                             
Här tager Öörstadh och Tånghestadh Egår wedh                                          
Här tager wtmarken wedh                                                                         
Här tager Walby Egår wedh                                                                      
Här tagger Liunga Egår wedh                                                                    
Här tager Eggeby Eggår wedh                                                                   
Här tager Brånne by Eggår wedh
Schala Ulnar