D4:82-83

                                                                                                
                                                                                                                 
    
Numro                                                                                                      Tunnor
     2              Daxbergh Preste Gårdh                                                                          
                                                                                                                                  
     3        Nårre gerde ½ part  godh Jord och ½ parts                                                  
              dungh Jordh utsedhe                                                                    15            
     4        Södrra gerde Ler mull och medh små                                                           
              sten beblanda Jordh   utsedhe                                                       10 5/8       
     5        en åcker Lyckia åm                                                                      2              
     6        Hårdhualz Engh medh tuffuår åm                                      Lass     5              
     7        Hårdh ualz och Någåt fnugh uallz Engh åm                                    24            
     8        ut Engh i Örrestadh Engien Haffuer                                                               
              i Stångh fallett     15 ¾[1]              Höö                               Lass     8              
              ut Engh medh Tårp uti en Engie                                                                    
              Hump   54[2]      Höö,  a Carta  21                                     Lass     6              
              ut Engh a Carta 21  medh Storra Siduss                                                        
              och skate gården i tångestadh  36[3]       Höö                      Lass     10 ¾        
     9        gerdzgårdh såm är upsater med Prestenss samtyckie                                     
     10      den gerdz gården såm aff ålder uarit haffuer                                                  
              och Bonden i Örrestadh uill kasserra                                                            
              flerra qualiteter beffinss inte                                                                          
                                                                                                                                  
     11             Örstadh skate Heman  1                                                                       
     12      Öster gerde är Ler medh mull och småsten                                                   
              beblandatt  utsedhe                                                                      9 ¼          
     13      uester gerde är Ler medh småsten beblanda                                                  
              utsedhe                                                                                        7 ½          
     14      godh Hårdhualz Engh åm Höö                                          Lass     40            
     15      allan skogh och ut marck.  Flerra qualiteter                                                   
              beffinss inte.                                                                                                 
              Dogh utaff dee     40 Lass höö  kåmmer                                                       
              till Preste gården Lass  8 Lass  bliffuer                                          32            
                                                                                                                                  
                     Tånge stadh Cronne  Hemman  2  Skate  1                                           
     16      Öster Cronne gården Haffuer i byia mål  22 ½ allnar                                    
               utsedhe i Öster gerde                                                                   7 29/48      
              utsedhe i Wester gerde                                                                 5 5/8         
              Höö allss                                                                         Lass     19 ¼        
     17      Wester Cronne gården Haffuer i By Mål  22 ½                                            
              Wtsedhe i Öster gerde                                                                 7 29/48      
              utsedhe i Wester gerde                                                                 5 5/8         
              Höö alss                                                                          Lass     19 ¼        
     18      Skate gården Haffuer i byia Mål   23 allnar                                                  
              utsedhe i Östere gärde                                                                 7 38/48      
              utsedhe i Westerre gerde                                                              5 ¾          
              Höö af Hem Engian                                                                      19 ½        
              än Haffuer skatte gården ut Engh                                                                  
              medh storra Cidus uti tuå Engie Humpar                                                       
              a Carta 21  i stånghfall 31 ½ allnar  Höö                          Lass     21 ¼        
     19      Öster gerde ähr Ler medh småsten och                                                         
              Någåt dungh Jordh utsedhe                                                          23            
     20      Wester gerde ähr Ler och småsten beblanut                                  17            
     21      godh Hårdualz Engh åm                                                   Lass     50            
     22      Hårdualz Engh åm                                                            Lass     8              
              Flerre qualiteter beffinss inte                                                                         
                                                                                                                                  
              än är förgete at annotera Cronnegårdan                                                        
              Haffua ut Jord a Carta  25 både                                                                   
              i åcker och Engh ibland bete byss Egår                                                         
              i stångh falle  9 allnar                                                                                    
              utsedhe i bege gerden tillhopa                                                       6              
              Höö                                                                                 Lass     11            
                                                                                                                 
(Karttext:)                                                                                                                 
             
Här tager Storra Sidhdus Egår wedh.                                                     
Här tager wtmarcken wedh                                                                       
Här tager Unner stadh egår wedh                                                              
Preste gårdz betess marck godh uall                                                          
Här tager Prestegårdz Egår uedh                                                               
Här tager Dröghstadh Egår wedh                                                           
Preste gårdz hage                                                                                      
Har tager Tångh Stadh Egår wedh                                                             
Engh hage                                                                                                 
Här tager Daxberga byz Egår wedh
Schala Ulnar
Författad 1636 af
Johan Rogier


[1] Härefter ett ord oläsligt.

[2] Härefter ett ord oläsligt.

[3] Härefter ett ord oläsligt.