D4:90-91

                                                                                                                 
                                                                                                                 
Numro                                                                                                      Tunnor     
                       Lilla Cidus Cronne  2  Skate  1                                                           
     2        Wester Cronne gården Haffuer                                                                     
               i by Målet  18 allnar   utsedhe i Östergerde                                  6 ¼          
               utsedhe i Wester gerde                                                                 5              
               Höö alss                                                                          Lass     14 ¼        
     3        Millan Cronne gården Haffuer i By Mål 13 ½ allnar                                     
               utsedhe i Öster gerde                                                                   4 36/48      
               utsedhe i Wester gerde                                                                 3 32/48      
               Höö allss                                                                                     10 7/8       
     4        Skate Gården Haffuer i By Måll 40 ½ allnar                                                 
               Wtsedhe i Öster gerde                                                                 14            
               utsedhe i Wester gerde                                                                 11 16/48    
               Höö allss                                                                         Lass     31 7/8       
     5        Öster gerde är Ler och Någåt dungh Jord utsäde                          25            
     6        Wester gerde samma Jordhmån                                                    20            
     7        Hallff godh och ½ tårualz Engh åm                                    Lass     32            
     8        Ondh Fnughualz Engh åm                                                 Lass     9              
     9        godh gressualz Engh åm                                                   Lass     16            
               till Timber suedij fall beffinss ingen legenhet                                                   
               fiske i Heradz uaten bråuiken                                                                        
             
                    Grånnestad Crono  1   Skatte  2                                             
     10     Cronne gården Haffuer i by Måll  18 ½ allnar                                               
              Wtsedhe i Söder gerde                                                                5 7/48        
              Wtsedhe i Norre gerde                                                                6 ½          
              Höö allss                                                                         Lass     14 ½        
     11     Söder skate gården Haffuer i By Målle  26 1/3 allnar                                     
              utsedhe i Söder gerde                                                                  7 20/48      
              utsedhe i Nårre gerde                                                                   9 ¼          
              Höö aff Hem Engian                                                                     20 ¾        
     12     Norre skate gården Haffuer i By måll   26 1/3 alnar                                       
              utsedhe i Söder gerde                                                                  7 20/48      
              utsedhe i Nårre gerde                                                                   9 ¼          
              Höö aff Hem Engian                                                                     20 ¾        
              än Haffuer bege skate gårdan ut Jord                                                            
              både i åcker och Engh till Hopa   5 ¾ allnar                                                 
              i Walby och Furstad Socken så och en                                                         
              Enge Hump särdelless åm                                                 Lass     10            
              utsede i Bege gerden till hopa                                                       5 22/48         
                   Höö aff Engian                                                                             9 ½          
     13      Söder gerde ähr Ler och dungh Jord utsedhe                                20            
     14      Norregerde ler och sidhlent Jord utsedhe                                      25            
     15      Hårdualz Engh åm                                                                        56            
     16      Rå gångh den Grånstadh uillia aprobera                                                        
     17      den Rågångh såm Dröge Stadh uill är kenna för                                            
               gåt Huille är den Retast effter rå och rör                                                        
               Fiske i bråuicken   Flerre qualiteter                                                               
               beffinss inte                                                                                 
(Karttext:)                                                                                                                 
             
betess hage                                                                                               
betess hage                                                                                               
Här tager Drögh Stadh Egår uedh                                                              
Här tager Bettebyss Egår Wedh                                                                 
Har tager skategårdz betess hage Wedh                                                   
betess hage                                                                                               
Bråuick Lacus                                                                                         
betess hage slät uall                                                                                   
ut Marck                                                                                                   
Här tager Suinssundha Egår Wedh                                                             
Här tager Storra Sidduss Egår Wedh
Schala ulnarum
Författad 1636 af
Johan Rogier