D4:98-99

                                                                                                                 
                                                                                                                 
Numro                                                                                                      Tunnor     
                       Liunga Cronne gårdar 3                                                                      
     2        Södre gården Haffuer i byia Mål  27 allnar                                                   
              utsede i Norre gerde                                                                    7 ½          
              utsedhe i Söderre gerde                                                               7 ½          
              Höö aff Hem Engen                                                         Lass     12            
              ut Engh i Daxberga Engh uti en                                                                     
              Hump a Carta 19     Höö                                                 Lass                     
     3        Österre gården Haffuer i By Mål   18 alnar                                                  
              utsede i Norre gerde                                                                    5              
              utsedhe i Södre gerde                                                                  5              
              Höö medh ut Engian i blandh                                                        8              
              Daxberga Egår a Carta 19                                               Lass                     
     4        Wester gården Har i By Mål  27 allnar                                                        
              utsedhe i Nårre gerde                                                                   7 ½          
              utsedhe i Söderre gerde                                                               7 ½          
              Höö medh ut Engen i blandh                                                                         
              Daxberga Egår a Carta 19                                               Lass     12            
     5        Nårre gerde är Ler och sån Jord  utsäde                                      20            
     6        Södergerde är Ler och dungh Jord utsede                                    20            
     7        Fnugh och Måssbåten Engh Höö                                      Lass     24            
              ut Engh i Daxberga Engh om                                            Lass     10            
              Dågh stor ohegna för Lanssuegen                                                                 
              Flerre qualiteter beffinss inte                                                                         
                                                                                                                                  
              Eygeby Skatehemman 3                                                                               
     8        Westergården Haffuer i byia Mål 40 ½ allnar                                               
              utsedhe i Wester gerde                                                                 7              
              utsedhe i Öster gerde                                                                   9 40/48      
              Höö allss                                                                                     20 ¼        
     9        Österre gården Haffuer i By Mål  67 ½ allnar                                              
              utsedhe i Wester gerde                                                                 11 36/48      
                   utsedhe i Öster gerde                                                                   16 20/48    
              Höö allss                                                                         Lass     33 ¾        
     10      Nårre gården Haffer i By Mål   36 allnar                                                      
              utsedhe i Westergerde                                                                  6 ¼          
              utsedhe i Öster gerde                                                                   8 ¾          
              Höö allss                                                                                     18            
     11      Öster gerde är Ler medh Mylle blanda  utsede                              35            
     12      Wester gerde är godh doch Någet dungh Jord                                              
              utsedhe                                                                                        25            
     13      Hårdh ualz Engh åm                                                         Lass     62            
     14      Fnugh ualz Engh åm                                                         Lass     4              
     15      Enge Hage åm                                                                 Lass     6              
     16      Rågångh den de i Eygeby uillia gilla                                                               
              Huilcke syness och är den retast effter                                                          
              Rå och rör men effter gerdz gården                                                               
              uillia de i Brånne by Haffua derrass                                                               
              Rå gångh                                                                                                     
              till Flerre qualiteter beffinss                                                                           
              ingen Legen hett.                                                                                          
                                                                                                                 
(Karttext:)                                                                                                                 
             
Här tager Daxbergia Egår wedh                                                                 
Kållstadh Ägor                                                                                          
Eegyby betess hage                                                                                   
Här tager Brånnebyz Egar wedh.                                                               
Här tager Enneby Egår wedh                                                                     
Eegyby betess hage och Marck                                                                 
Schala Ulnar