D4:Pärm insidaReviderad och jemförd med[1]
och Registret. Alla i jordeboken oantek-
nade chartor äro der utmärkte med 4+
Stockholm den 16 Maji 1812.
                                           
                                     C.G. Westerstrand
 


[1] Härefter textbortfall. Papperet skadat.