D4:Register 2

                                                                                      
                                                                                                                                 
                           REGISTER                                                                                   
Öfwer Lösings Härad uti Booken G 4 af Östergiötlandz Province                                
                           Giort den 18 December 1700.                                                       
                                                                                                                                 
Härader                Sochnar                     Byar                                      Chartans   Folium
                                                                                                         Numer             
   
Lösings härad Norkiöpings Sockn          Brännesta                              5, 6           26     22
                                och                       Hagby                                   4               19[1]  
                            Sanct Johannis[2]         Härsetorp                              8               34   
                                                             Igostorp                                8               35   
                                                             Lindö[3]                                   14, 16       67, 59
                                                             Lijda                                     5               22   
                                                             Norrkiöpings Södre ägor       1               5, 6, A7
                                                             Norkiöpings norre ägor         2               11   
                                                             Norkiöpings Ladegård           3               13, A15
                                                             Nawesta                               6               27   
                                                             Onnesta                                6[4], 7         31, 27
                                                             Smedieby                              12[5], 5       22, 51
                                                             Soolberga                             5               23   
                                                             Walby                                   4               18   
                                                             Wrinneve                              4               18   
                                                                                                                                 
                           Styresta Sockn          Backegården                         10, 9         38, 42
                                                             Biärby                                   10, 7, 12   51, 31, 42
                                                             Bärga                                    10, 16       67, 42
                                                             Bielbränna                             23, 17       70, 95
                                                             Dömmesta                   35, 10, 16, 11    47, 67, 42
                                                             Eneby                          10, 36, 12, 13    55, 51, 146, 42
                                                             Fröbergia                     23, 11, 10, 9      95, 39, 42, 47
                                                             Grinneby                     23, 15, 10, 11     46, 42, 62, 95
                                                             Huseby                                 9, 10         42, 39
                                                             Kålstad                                 13             54   
                                                             Lundby                                 17             71   
                                                             Malm[6]                                   18, 17       71, 73
                                                             Siela                                      23, 15       62, 95
                                                             Styresta med Prästegården 15, 14, 18    75, 59, 63
                                                             Torneby                                10, 14       59, 42
                                                             Wibbersta                             10, 9         39, 42
                                                                                                                                 
                           Dagsberga Sockn      Brunneby                              23             94   
                                                             Beeteby                                25             103 
                                                             Dagsberga kiörkioby             19             79   
                                                             Dagsberga Præstegård          20             82   
                                                             Drögesta                               25             102 
                                                             Eiggby                                   24             99   
                                                             Grännesta                              28, 22       91, 115
                                                             Gillerhalla                              23             95   
                                                             Lille Sidus                             22             90   
                                                             Liunga                                   19, 24       98, 79
 
 
                                                                                                                         
Härader                Socknar                     Byar                                      Chartans   Folium
                                                                                                         Nummer          
                                                                                                                                 
Lösings Härad  Dagsberga Sockn           Maarby                                 26             106 
                                                             Store Sidus                           21             82   
                                                             Tångesta                         21, 25, 20       83, 103, 87
                                                             Torp                                     21             86   
                                                             Unnersta                               21             86   
                                                             Örsta                                    20             82   
                                                                                                                                 
                           Furingsta Sockn         Agetompta                            30             122 
                                                             Bräbbetompta                       33             134 
                                                             Furingsta kiörckioby med                              
                                                             Prästgården                          32, 27       110, 131
                                                             Idingsta                                 33             135 
                                                             Lille Skårby                           31, 28       114, 126
                                                             Lille Grönhaga                       29             118 
                                                             Lille Söö                               27, 31       126, 110
                                                             Låfta                               29, 27, 32       130, 111, 119
                                                             Olingsta                                 32             130 
                                                             Skiälsunda                             28             114 
                                                             Söreby                                  16             67   
                                                             Store grönhaga                      29             118 
                                                             Store Söö                             30             123 
                                                              Store Skårby           32, 22, 33, 31        126, 135
                                                              Walby                                   28             115 
                                                                                                                                  
                            Tingsta Sockn            Dää                                       34             138 
                                                             Gulborg                                 39             158 
                                                             Hageby                                 35             142 
                                                             Hållesta                                 36             146 
                                                             Kumbleby                             35, 36       146, 142
                                                             Nyckleby                              38             155 
                                                             Reesta                                   35, 37       151, 142
                                                             Smedieby                              35             142 
                                                             Steen                                    35, 37       151, 142
                                                             Tingsta Prästegård                 34             139 
                                                             Wreet                                   37, 35       142, 150
                                                             Åhlestad                                37             150 
                                                                                                                                 
Skiärkindz Harad  Rydh Sockn              Sijtorp               }                  40             162 
                                                             Sewetorp                                               163 
Björkekind           Konungsund              Rofnäs                                  31             126
 
 


[1] 18 överskrivet.

[2] och Sanct Johannis senare tillskrivet.

[3] Lindö senare tillskrivet.

[4] 6 senare tillskrivet.

[5] 12 senare tillskrivet.

[6] Malm senare tillskrivet.