D5:108


(Rubrik:)

Hälgona sochn. Stafuegård Skattehemman      1.

(Text inom ram:)

1 Stafuegård. Skattehemman     1.
Hafwer enstakade ägor
Vthsäde J Norregierdet        22 tunnor
J Södregierdet                      22 tunnor
Engh till 24 lass höö.
Nödtorfftig vthmarck och någen
skog.
Humblegård til 100 sten-
ger flere lägenheeter finnes
til Stafwegård intit.

(Text på kartan:)

Suart mylla

Stafwegård

Suart mylla

Skenwaldz enghScala ulnarum