D5:111[1]

 

(Rubrik:)

Hälgona sochn. Munckestigen Cronehemman                  ¼
                      Ören Cronehemman            ¼
                      Knopetorp Cronehemman   ¼
                      Knopengen. Cronenes engh bergas

Til Wastena Slått åhrligen. Och blifwer när

medelmåtig gräswäxt ähr

100 sommarlass höö.

(Text inom ram:)

1. Munckestigen Cronehemman                ¼
Hafwer enstakade ägor
Rentar smör ¼ Lispund
Vthsäde til Norregierdet 2 ½ tunnor
                      J Södregierdet 2 ½ tunnor
engh til 10 lass höö.

2 Ören. Cronehemman        ¼
Rentar 5 span korn.
åhrliget vthsäde                    3 tunnor
Doch så att gierdet delas
i twenne delar.
Engh til 14 lass höö.

3 Knopetorp Cronehemman
vptaget af Kungzengen
Vthsäde         8 tunnor

(Text på kartan:)

Knopengen God hårdwaldz engh. Bergas till Wastena Slått.Scala ulnarum[1] Ej paginerad i original.