D5:113-114


(Rubrik:)

Hälgona sochn. Biskopsberga. Croneheman       10.

(Text inom ram, sidan 113:)

1 Biskopsberga Cronehemman     1.
Rentar 20 span korn. Hafwer i bye-
skifte 40 alna bred åker
Vthsäde         J Östergierdet     13 ½ tunnor                     J Westergierdet   12 ¼ tunnor
Engh til 24 lass höö. gode enge och
betes hagar. nödtorfftig vthmarck och
någen  skog til brensle och gårdefångh.

2 Jbidem Cronehemman       1.
Räntar 20 span korn. Hafwer i
byeskifte 40 alna bred åker
Vthsäde         J Östergierde     13 ½ tunnor                     J Westergierde   12 ¼ tunnor
Engh til 24 sommarlass höö.
Nödtorftig vthmarck. och gode enge
och betes hagar.

3 Jbidem Cronehemman       1.
Rentar 20[1] span korn, hafwer i bye-
skifte 40 alna bred åker
Vthsäde         J Östergierde     13 ½ tunnor                     J Westergierde   12 ¾ tunnor
Engh til 24 lass höö. Nödtorftig
vthmarck och gode enge och be-
teshagar.

4 Jbidem Cronehemman
Rentar 15 span korn Hafwer i bye-
skifte 30 alna bred åker.
Vthsäde         J Östergierde        9 ½ tunnor                     J Westergierde    8 ½ tunnor
Engh til 19 lass höö. Nödtorftig
vthmarck, god enge och beteshager

(Text inom ram, sidan 114:)

5 Biskopsberga Croneheman                     1.
Rentar 15 span korn. Hafwer i byeskifte
30 alna bred åker.
Vthsäde         J Östergierdet     9 ½ tunnor                     J Westergierdet   8 ½ tunnor
Engh till 19 lass höö. Nödtorftig vthmarck
goda enge och betes hagar.

6 Jbidem Cronehemman       1.
Vthsäde i whardera gierdet lijka…?[2]
näst sklefne[3] cronehemman och
Rentar 15 span korn. Hafwer i byeskifte 30
alna bred åker. Nödtorftig vthmarck gode
enge och beteshagar.

7 Jbidem Cronenehemman       1
Rentar 15 span korn. Hafwer i byeskifte
30 alna bred åker.
Vthsäde         J Östergierdet     9 ½ tunnor                     J Westergierdet  8 ½ tunnor
Engh till 19 lass höö. Nödtorftig vth-
marck, gode enge och beteshagar.

8 Jbidem Cronehemman       1
Rentar 15 span korn. Hafwer i byeskifte
30 alna bred åker.
Vthsäde         J Östergierdet     9 ½ tunnor                     J Westergierdet  8 ½ tunnor
Engh til 19 lass höö. Nödtorftig vthmarck

9 Jbidem Cronehemman       ½
Rentar korn 10 span. Hafwer i bye-
skifte 20 alna bred åker
Vthsäde         J Östergierdet     6 tunnor                     J Westergierdet  5 ½ tunnor
Eng til 12 lass höö. Nödtorftig vthmarck och
gode hagar.


10 Biskopberga cronehemman      1.
hafwer i byamål 24 alna bred åker
Vthsäde         J Östergierdet      7 tunnor
                        Westergierdet   6 ½ tunnor
Eng till 16 sommarlass höö.
Nödtorfftig uthmark och goda hagar.
Denne gård Rantar med en croneuth-
iord 12 span korn, deroch ähr inrechna[t]
i utsädet


11 Croneuthiord förlänt Waste hospital
Rantar 6 span korn, hafuer i bye-
mål 12 alna bred åker
Uthsäde         J Östergierdet      4 tunnor
                        Westergierdet   3 ½ tunnor


(Text utanför ramen:)


En eng til
Biskopsberga fins
igen näst föliaande
folio 115.


NB   Eng til 8 lass höö.
        uthmarck och haffer efter sin
        quota


(Karttext:)
<>
Stenwaldz eng
Hårdwaldz engh
Steenwaldz eng
Leriord
Leeriord
Lind
Betesmarck
Swartmylla
Skogh och uthmarck
Sandiord
Sandiord
Scala ulnarum


[1] Överskriven siffra

[2] Svårläst, ev. har lijka skrivits över ett tidigare samma?

[3] Felskrivning för skrefne?