D5:115-116


(Rubrik:)

Hälgona sochn: Wreta Cronehemman         4.

(Text inom ram:)

Wreeta Cronehemman         1
förmedlat ½ i owist.
Rentar korn 10 spän.
Hafwer i byeskifte
20 alna bred åker.
Vthsäde         J Östergierde     8 tunnor
                      J Westergierde   8 tunnor
Engh till 18 sommar
lass höö nödtorfftig
Vthmarck och mulebe-
te. och någen skog
til brensle och gårde
fångh, Elliest finnes
der til inga flere
lägenheeter.

Jbidem Cronehemman         1.
förmedlat ½ i alla o-
wisse perselar.
Rentar 10 span korn
Hafwer i byeskifte
20 alna bred åker.
Vthsäde         J Östergierde 8 tunnor
                      J Westergierde 8 tunnor
Eng til 18 lass höö.
Nödtorfftig vthmarck
och någen skog til
brensle och gårde
fångh

Jbidem Croneheman             1.
förmedlat ½ i alle owisse
perseler
Rentar 10 span korn.
Hafwer i byeskifte 20 alna
bred åker
Vthsäde         J Östergierde 8 tunnor
                      J Westergierde 8 tunnor
Engh till 18 lass höö
Nödtorfftig vthmarck och
någen skog til brensle
och gårdefångh.
Jbidem Cronehemman         1.
förmedlat ½ i alle owisse
perseler.
Rentar 10 span korn.
Hafwer i byeskifte
20 alna bred åker.
Vthsäde         J Östergierde 8 tunnor
                      J Westergierde 8 tunnor
Engh til 18 lass höö.
Nödtorfftig vthmarck
och någen skog till brens-
le och gårdefångh.

A En eng till Biskops-
berga til 4 lass höö.

(Text på kartbilden:)

A

Skeenwaldz Engh

Leeriord

Leera

Leriord

Leeriord

Wreta

Leeriord

Wreta