D5:117-118


(Rubrik:) [1]

Helgunda sochn Snöttringeby
afmät calculerat och ransakat
des qualiteet och
qvantiteet

(Text inom ram:)
1. Snyttringe Cronehemman        1.
Rentar 7½ span korn. Cronevthiord ibidem Rentar
4 spän korn. Byemål 22 alna bred åker med
vthiorden
Vthsäde         J Norregierdet 6 tunneland
                      J Södregierdet 7½ tunnor
Engh till 14 sommarlass höö. Gode hagar och nöd
torfftig vthmarck.

2 Jbidem Croneheman          1.
Rentar 15 span korn. Byemål 29 alna bred åker
Vthsäde i Norregierdet 7½ tunnor J Södregierdet 9 tunnor
Engh til 18 lass höö. gode hagar och vthmarck.

3 Jbidem Cronehemman       1.
Rentar 15 span korn. Byemål 29 alna bred åker.
Vthsäde i Norregierdet 7½ tunnor J Södregierdet 9 tunnor
Eng til 18 lass höö. gode hagar och nödtorftig vthmarck.

4 Frelsehemman Jbidem       1.
Byemåål 36 alna bred åker. Vthsäde i
Norregierdet    12 tunnor. J Södregierdet 15 tunnor
Engh til 30 lass höö. Nödtorftigh vthmarck
gode betes hagar och engehagar.

5 En wreet till heele byen til    7 tunneland
och när hon såås med Norregierdet, ähr begge gierden nästan
lijka store med vthsäde.

(Text på kartbilden:)

Här tager Högelijda och Laghmansbergz ägor wedh.

Hage

Hårdwaldz eng

Här tager Maasta ägor wedh


[1] En ny handstil på rubrik och text på  kartbild, för övrigt den vanliga