D5:125-126


(Rubrik:)

Hwarf sochn                        Hwarf Prästegård                 1.

Croneheman                        2.

Frelseheman                         1.

Engh Cronehemman            1.

Frelsehemman                      1.

(Text inom ram:)

1. Hwarf Prestegård             1.
Hafwer i byeskifte 24 alna
bred åker
Vthsäde         J Norregierdet 12 tunnor
                      J Södregierdet[1] 12 tunnor
En wreet till 4 tunneland.
Engh til 30 lass höö. Nödtorf-
tig vthmarck och skog til trinne
och brensle. flere lägenheeter fins
der till intit. Vthiord til Hwarf
fins igen i Styre gierde folio 149.

2 Jbidem Norregården Cronehemman
förmedlat ½ i owist. Rentar 12 spän
korn. Byemål 14 alna bred åker
Vthsäde         J Norregierdet 7 tunnor
                      J Södregierdet 7 tunnor
Engh til 18 lass höö. En wreet
till 2 tunneland. nödtorftig
vthmarck och någen skog til brens-
le och gårdefångh.

3. Hwarf Cronehemman       1.
förmedlat fordom ½ i owist.
Rentar 12 span korn.
Hafwer i byeskifte 14 alna bred
åker.
Vthsäde         J Norregierde 7 tunnor
                      J Södregierde 7 tunnor
En wreet til 2 tunneland.

Engh til 18 sommarlass höö
Nödtorfftigh vthmarck och nå-
gen skog til brensle och gårdefångh
Elliest fins der til inga flere lägenheter
Jbidem Frelsehemman          1.
Byemål 20 alna bred åker.
Vthsäde         J Norregierdet 10 tunnor
                      J Södregierdet 10 tunnor
Eng til 26 lass höö. En wret
till 3 tunneland.

4 Engh Cronehemman          1.
förmedlat ½ i owist. Rentar 12 span
korn. går i skifte i Hwarfs gierde
Byemål 24 alna bred åker.
Vthsäde         J Norregierde 7 tunnor
                      J Södregierdet 7 tunnor
En wreet til 2 tunneland.
Eng til 18 lass höö. nödtorftig
Vthmarck och skog til brendsle och
gårdefångh.

5. Engh Frelsehemman         1.
Byeskifte 12 alna bred åker
Vthsäde J       Norregierdet 6 tunnor
                      Södergierdet[2] 6 tunnor
Eng til 16 lass höö. Nödtorftig
vthmarck och skog til brensle
och gårdefångh.

(Karttext:)

Hårdwaldz engh

Godh suartmylla

Öriord

Hårdwaldz eng

Pastoris engehage

Beteshage

Engh

Huarf

Hwarfs kyrkia

Hårdwaldz engh

Leerblandat Jord

Lind

Godh suartmylla

(Text till höger, folio 126:)

Pastoris åker[3]

Cronegårdens wreet i Hwarf

Frelsegårdens wreet i Eng

Cronegårdens wreet i Eng

Vthmarck

Cronegårdens wret

Frelsegårdens wret

Cronegårdens wreetScala ulnarum[1]  Sodregierdet ms

[2] Sodergierdet ms

[3]  aker ms