D5:127-128(Text på kartbilden, folio 127:)

Suartmylla med ör eller små sten beblandat

Suartmylla

Tranebergh

Elack sanck odugelig måsse

Hårdwaldz eng

Godh suartmylla

Mörby


Scala ulnarum

(Rubrik, text inom ram, folio 128:)

Huarf sochn. Traneberga Croneheman        3.
Mörby Croneheman             1.         Frelseheman             1.

1. Tranebergha. Croneheman                     1.
Rentar korn 20[1]  spän. Hafwer i byeskifte 23 alna bred åker. Vthsäde i Norregierdet 14 tunnor
Vthsäde Södregierdet 9 tunner. Engh till 20 lass höö. flere lägenheeter fins til Traneberga intit.

2. Jbidem Croneheman         1.
Rentar tunnor 20 spän. Hafwer i byemål 23 alna bred åker. Vthsäde i Norregierdet 14 tunnor
Vthsäde i Södergierdet 9 tunnor. Engh til 20 lass höö. Jngen vthmarck eller skog. eller
någen annan lägenheet med fiskewatn.

3 Jbidem Cronehemma<n>                        1.
Rentar 15 span korn. Jbidem vthiord          1.    Rentar 7½ span korn. Jbidem vth-
iord                1. Rentar.
Denna vthiordar brukas inne med gårdsens ägor, och hafwer i byemål med vthiorderla
27 alna bred åker. Vthsäde i Norregierdet 16 tunneland. J Södergierdet
till 10 tunneland. Engh till 24 lass höö. til denne gård fins ey eller någen lägen-
heet.

4 En cronevthiord i Traneberga. Rentar korn 5 tunnor. Hafwer i byeskifte 6 alna bred
åker. Vthsäde i Norre gierdet 6 tunneland. J Södregierdet 3 tunneland. Eng til
7 lass höö.

5 Mörby Cronehemman       1
förmedlat fordom ½ i owist Rentar 10 span korn. och går i skiffte med Traneberga
gårdar i åker och engh effter sin cwota. Byemål 13 alna bred åker
Vthsäde i Norregierde 8 tunneland. J Södregierdet 5 tunneland. Eng til 10
lass höö. flere lägenheeter fins der til Jntit.

6 Mörby Frelseheman          1.
Går i skifte i Traneberga ägor. Byemål 21 aln bred åker.
Vthsäde i Norregierdet 12 tunneland. Vthsäde i Södregierdet 8 tunneland.
Engh til 18 lass höö. Jnga flere lägenheeter fins till Traneberga eller Mörby
meer än både gierden, och engen, och elliest den sancka måsen, och någre linder i gierden.


[1] 29?