D5:129-130


(Rubrik:)
Hwarf sochn     Österhwarf Skatteheman    1     Cronehemman   2     Frelsehemman    2
                          Stänkelshwarf Cronehemman      2.
(Text inom ram:)
1. Stänkelshwarf Cronehemman                1.
Räntar 30 span korn. Hafwer i
byeskifte 17 alna bred åker
Vthsäde i Östergierdet 17 tunneland
J Westergierdet 12 tunnor
Engh til 30 sommarlass höö
Denne gård går i skifte med
Österhwarf effter sin cwota
i åker och engh, sampt i
vthmarck, mulebete och
skogh. nödtorftig vthmarck och
någen skog til brensle och
gårdefångh.
2 Stänckelshwarf Cronehemman               1.
Rentar korn 20 span.
Hafwer i byeskifte 15 alna
bred åker.
Vthsäde i Östergierdet 15 tunnor
J Westergierdet 11 tunnor
Eng til 20 sommarlass höö.
nödtorftig vthmarck och mule-
bete. Skog til wedebrand och
gårdefångh. Denne gård går
och i skifte vthi Österhwarf gierde
och i alla ägor.
3 Österhwarf Skattehemman      1
Hafwer i byeskifte 16 alna
bred åker.
Vthsäde i Östergierdet 16 tunnor
J Westergierdet  11.
Eng til 28 sommarlas höö.
nödtorftig vthmarck och mulebete
skog til wedebrand och gårdefångh
Jbidem vthiord                     1.
Rentar 1 span korn
Jnrechnat i föreskrefne vthsäde.
4 Österhwarf Cronehemman        1.
förmedlat ½ i owist fordom
Rentar korn 10 spän
Hafwer i byeskifte 8 alna bred åker.
Vthsäde i Östergierdet 8 tunnor
J Wästergierdet 6.
Engh til 12 lass höö.
nödtorftig vthmarck och skog til
wedebrand och gårdefångh
Vthiord Jbidem                    1.
Rentar 1 span korn Jnreck-
nat i förskrefne vthsäde.
5 Österhwarf Frelsehemman                      1
Byemål 17 alna bred åker
Vthsäde J Östergierdet 17 tunnor
J Westergierdet 12 tunnor
Eng til 30 sommarlass hö
Nödtorfftig skog och vthmarck.
6 Jbidem Frelseheman          1.
ähr lijka uthi skifte och vthsä-
de och lägenheet med näst
skrefne frelsehemman.
(Text på kartbilden:)
Skeenwaldz eng med ekeskogh och granskog
Beteswaldh
Skeenwaldz eng
God hård waldz eng
Stänkelshvarf
Hård waldz eng
Öriordh
Svartmylla
ödes åker
Lind
Österhuarf
Suartmylla
Scala ulnarum