D5:132

(Rubrik:)
Swynarp Skatteheman          1.
(Text inom ram:)
1. Swynarp Skattehemman  1.
förmedlat fordom ½ i owist
Vthsäde         J Norregierdet 10 tunnor
                      J Södregierdet 9 tunnor
Wreeter vptagne på vthmarcken
til 7 tunneland. Nödtorftig
vthmarck och skog til stör och
gårdefångh och brensle.
En skattevthiord til Swinnarp
fins igen i Winberga gierde
till 3 tunneland. och fins
der och noterat effter såsom
hon ähr der belägen. Folio. 138.
flere lägenheeter finnes til
Swynnarp intit.
Om förmedlingen skall länger
blifwa beståndig hemstelles den
til kommande kongeliga Reuision.
(Karttext::)
Lind
Öriord
Öriord
Suartmylla
Suartmylla
Lindh
Engh
Hårdwaldz eng
Suinnarp
Suartmylla
öriord
Hårdwaldz engh
Scala ulnarum