D5:133-134


  (Rubrik:)
Hwarf sochn Söderby Croneheman
                                    Frelseheman
(Text inom ram:)
1 Söderby Cronehemman     1.
Rentar korn      spän
Hafwer i byemål öster om gröna reenen
twenne bord. Det första ähr        35 alna
bred åker, det andra 14 alna bred åker.
På wäster sijdan om vägen eller gröna
reena 17 alna bred åker.
Vthsäde[1]        J Norregierdet 11 ½ tunnor
                      Södregierdet 11 ½ tunnor
Engh til 24 sommar lass höö.
Nödtorfftig vthmarck och någen skog til
wedebrand och gårdafangh.
En crone vthiord til Söderby fins
igen i Winberga gierde folio 138.
2 Jbidem Cronehemman       1.
Rentar korn     spän.
Hafwer i byemål öster om wägen 26.
alna bred åker.
På wäster[2] sidan wägen[3]   30 alna
bred åker.
Vthsäde i Norregierdet 9 ½ tunnor
J Westergierdet 9 ½ tunnor
Eng til sommarlass höö    20.
Nödtorfftig vthmarck, och någen skog
til wedebrand och gårdefång.
Effter de cronevthiorder som
finnes i Jordeboken med sin ren
ta icke kunna ifrån mätas, ähre
de in rechnade med sit vthsäde vthi
heele bysens vthsäde, efter de och brukas inna med bysens ägor.
3 Söderby Frelsehemman     1.
Hafwer i byemål öster om wägen tuen
bord, och hwardera bordet 20 alna bred
åker. På wäster sijdan om wägen alle-
na ett skifte 40 alna bred åker.
Vthsäde         J Norregierdet 10 tunnor
                      Södregierdet[4] 10 tunnor
Eng til sommarlass höö      24.
Vthmarck och skog effter nödtorfften.
4 Jbidem Frelsehemman       1.
Hafwer i byeskifte öster om
wägen 36 alna[5] bred åker.
På wäster sijdan om wägen 26 alna
bred åker.
Vthsäde[de]   J Norregierdet 10 ¼ tunnor
                      Södregierdet 10 tunnor
Eng til 19 sommarlass höö.
Vthmarck mulebete och någen skog
effter nödtorften til wedebrand och
gårdefångh flere lägenheeter finnes
till Söderby intit.
(Text på kartbilden:)
Beteswald
Suartmylla
Lindh
Skeenwaldz eng
Söderby
Leerblandath Jord
Lind
Hårdwaldz eng
Lindh
God hårdwaldz eng
Scala ulnarum


[1] Vthsade ms

[2]. Waster ms

[3]  wagän ms

[4]  Södregierdet ms

[5] ana ms