D5:135

(Rubrik:)
Hwarf sochn. Skricksta Cronehemman      2.
(Text inom ram:)
1 Skricksta Croneheman      1.
Räntar 15 span korn i afrad.
Hafwer i byemål 20 alna bred åker
Vthsäde         J Norregierdet 13 tunnor
                      J Södregierdet 13 tunnor
Engh til 20 sommarlas höö. Nödtorfftig
vthmarck och någen skog til wedebrand och
gårdefångh.
2. Skricksta Croneheman     1
Räntar 15 span korn. Hafwer i byeskifte
20 alna bred åker.
Vthsäde         J Norregierde 13 tunnor
                      J Södregierde 13 tunnor
Engh til 20 sommarlass höö. Nödtorfftig
vthmarck och någen skogh til, wedebrand och
gårdefångh. flere lägenheeter fins til Skrick-
sta intit.
(Karttext::)
Dungiord
Hårdwaldz eng
Skricksta
Suartmylla
Eng
Suartmylla
Lind
Scala ulnarum