D5:137-138a


(Rubrik:)
Hwarf sochn Winbergha Cronehemman     2      Frelsehemman 3
                      Mantisgierde Cronehemman     1.
(Text inom ram:)
1 Mantisgierde Croneheman       1.
Rentar korn 10 span.
Hafwer med des tilliggande vthiorder
enstakade och särskilde ägor. Dock
går vthiorderna i skifte i åker
och engh skog och marck[1]
Storebordet i Mantisgierde hafwer
i byeskifte 16 alna bred åker.
Vthsäde         J Noregierdet 8 tunnor
                      J Södregierdet 8 tunnor
Engh til 12 lass höö.
Vthiord ibidem Rentar 5 span korn.
Hafwer i byeskifte 6 alna bred åker
Vthsäde J hwardera gierdet 3 tunnor
Eng til 4 sommarlas höö.
Kyrckevthiord. Jbidem. Hafwer i
byeskifte 4 alna bred åker
Åhrliget vthsäde2[2] tunnor
Eng til 1 sommarlas höö.
til Mantisgierde ähr nödtorftig
vthmarck och skog til gårdefång.
2 Winberga Cronehemman  1.
Rä<n>tar korn 13 span
Jbidem cronevthiord             1.
Rentar 2 ½ span korn.
Hafwer i byemål med nästskrefne
vthiord 16 alna bred åker.
Vthsäde         J Norregierdet 9 tunnor
                      J Södregierdet 9 tunnor
Engh til 18 las höö. Nödtorftig
vthmarck och skog till wedebrand
stöör och gårdefångh.
3. Winberga Cronehemman 1.
fins i Jordeboken i Styra
sochn. Fordom förmedlat ½
i alle owisse perseler
Hafwer i byeskifte 12 alna
bred åker.
Vthsäde         i Norregierdet 6 tunnor
                      J Södregierdet 6 tunnor
Engh til 13 sommarlass höö.
Nödtorftig vthmarck, och skog til
stöör gårdefång och wedebrand.
4 Jbidem Frelsehemman      1.
Hafwer i byeskifte 26 alna bred
åker.
Vthsäde         J Norregierdet[3] 13 tunnor
                      J Södregierdet[4] 13 tunnor
Eng til 27 sommarlass höö. Nöd-
torfftig vthmarck, och skog til stöör
gårdefång och wedebrand.
5 Winberga Frelseheman      1.
Hafwer i byeskifte 16 alna bred åker.
Vthsäde i hwardera gierdet 8 tunnor
Eng til 16 lass höö nödtorfftig skogh
och vthmarck.
6 Jbidem Frelsehemman      1.
Lijka i skifte vthsäde och lägenheet
med nästskrefne frelsegård.
En skattevthiord til Swinnarp    132
Hafwer i byeskifte 6 alna bred åker
Åhrliget vthsäde    3 tunnor
Eng til 6 lass höö
En cronevthiord til Sörby i 133
Norregierdet belägen til 1 ½ tunneland
flere lägenheeter fins til Winberga
intit.
(Text på kartbilden:)
Godh hårdwalz engh
Öriord
Suartmylla
öriordh
Trägård
Mantisgerde
Mantisgierdes engh med gran skog
Beteswald
Hårdwaldz engh med granskog
Beteswaldh
Suartmylla
Winberga
Sandblandat iord
Suartmylla
Måsse
Sandblandant jordh
Godh hårdwaldz engh
Scala ulnarum


[1] Kluddigt skrivet, troligen menat vthmarck?

[2] Kluddigt skrivet, troligen en 2:a.

[3] Norregiedet ms

[4]  Sodregierdet ms