D5:138bFödekulla Cronetorp            1.
Hafwer i byeskifte 6 alna bred
åker. Åhrliget vthsäde           2 tunneland.
Eng i gierdet                         1 ½ lass höö.
Jbidem Frelsehemman
Hafwer i byemål 10 alna bred
åker Åhrliget vthsäde            3 tunneland.
Eng i gierdet                         3 lass höö.
Denne twenne torp ähr belägne på Win
berga vthmarck och ägor.
(Karttext:)
Födekulla
Cronotorp
Frelsetorp