D5:140-141


(Rubrik:)

Hwarf  sochn. Skiärsta Croneheman           6    Glaskulla Cronehemman  1
                                                                       Skogztorp Frelsehemman 1

(Text inom ram, sid 141:)

Glaskulla Croneheman          1
Rentar 10 spän korn.
Hafwer i byskifte vthi Skiärsta
ägor 23 alna bred åker.
Vthsäde         J Norregierdet 9 tunnor
                      Sodregierdet[1]  9 tunnor
Engh til 16 sommarlas höö.
Nödtorfftigh skog til wedebrand och
gårdefång. elliest och god lägenheet
med wreeter på vthmarcken.
Denne gård finnes finnes[2] i jordeboken
wara förmedlat ½ i alle owisse perselar.

2. Skiärsta Croneheman       1.
Rentar 15 span korn. Hafwer
i byemål 34 alna bred åker
Vthsäde         J Norregierdet 14 tunnor
                      J Sodregierdet[3] 14 tunnor
Engh till 24 lass höö.
god lägenheet med wreeter på
vthmarcken. nödtorfftig skog til
gårdefång och wedebrand.

3 Croneheman Jbidem          1.
Räntar 15 span korn.
Hafwer i byeskifte 34 alna
bred åker.
Vthsäde         J Norregierde 14 tunnor
                      I Södregierde 14 tunnor
Eng til 24 lass höö.
god lägenheet med wreter på
vthmarcken. nödtorfftig skog
til gårdefångh och wedebrand

4. Cronehemman jbidem      1
Rentar 10 span korn. Hafwer
i byeskifte 23 alna bred åker
Vthsäde         J Norregierdet 9 tunnor
                      J Södregierdet 9 tunnor
Eng til 16 sommarlass höö.
god lägenheet med wreter på
vthmarcken. Nödtorfftig skog til
gårdefånd[4] och wedebrand.

5. Cronehemman Jbidem     1.
Rentar 10 span korn. Hafwer
i byeskiffte 23 alna bred åker
Vthsäde         J Norregierdet 9 tunnor
                      J Södregierdet 9 tunnor
Engh til 16 lass höö. god lägenheet[5]           
med wreeter på vthmarcken.
nödtorfftig skog til gårdefångh
och wedebrand.

6 Croneheman Jbidem          1
Rentar 10 span korn, fordom
förmedlat ½ i owist
Hafwer i byeskifte 23 alna bred
åker.
Vthsäde         J Norregierdet 9 tunnor
                      J Södregierdet 9 tunnor
Engh till 16 sommarlas höö.
God lägenheet med wreeter på vthmar-
ken. nödtorfftig skog til gårdefång
och wedebrand.

(Text inom ram, sid 140:)

7. Skiärsta Croneheman       1
Rentar 10 span korn fordom förmed-
lat ½ i owist. Hafwer 23 alna bred
åker.
Vthsäde         J Norregierdet 9 tunnor
                      J Södregierdet 9 tunnor
Engh till 16 lass höö. god lägenheet
med wreter på vthmarcken, nödtorfftig
vthmarck skog til gårdefångh och weede
brand.

8  }    En cronevthiord kallas i Jordeboken
9  }    Rosenhagen. nu vpgiord til åker
10}
Vthsäde     3 tunneland.
och ähr delat i twenne delar så att
åhrligen kan der på såås 1 ½ tunnor

Numero 10. ähr ängh till 1 lass höö.

11. En cronevthiord i Skogztorp i
Södregierdet till 2 tunneland

12.   Cronevthiord i Norregierdet ibidem

13.      til 5 tunneland. Eng til 4

lass höö. Numero 13.

14 En skatte vthiord ibidem til 2 tunnor

(Text utanför ram:)
15 Skogztorp Frelsehemman      1. Sår åhrligen 5 tunnor. Eng till 12 las höö, nödtorftig vthmarck  och någen skog

(Text på kartbilden:)

Sanck mossig skeenwaldz engh

Hårdwaldz engh

Hårdwaldz engh

Skiärstad

Hårdwaldz engh

örior

öriord

öriordh

Suartmylla

Ör och sandiordh[6]

Trägård

Skiärsta

Suartmylla
Glaskulla
Suartmylla

Ör och sandiord[7]

Skogig hårdwaldz eng

Rosenhagen

Eng

Skogztorp

Eng


Scala ulnarum[1] Eg. Södregierdet

[2] finnes står skrivet två gånger

[3] Eg. Södregierdet

[4] Eg. gårdefång

[5] lagenheet ms

[6] Såndiordh?

[7] Såndiord ms