D5:147


(Rubrik:)
Aske häradh. Styra sochn.

(Text inom ram:)

1. Styra kyrka
Styra by

2 Cronoheeman         ½
Hafuer i byeskiffte 30 alnar
Vtsäde i A  8 tunnor
Vtsäde i B 3 ½ tunnor
Engh i C till 15 lass höö.
Kommer intitt i skifte på
then andra sijdan, och hafwer
noga ingen mera lägenheet.

3. Jbidem Skatteheman        1
Hafuer i byeskiffte medh
en cronovtiordh       60 alnar
Vtsäde i      A 16 tunnor
Vtsäde i      B 7 ¼ tunnor
Engh i C till 30 lass höö

Skattegården ähr här på
bladet noterat, effter de skifte
som förskrefwet står, och
finns på andra sijdan igen med
sine ägor han hafwer i det gier-
det. Och ingen skal mena att i
Styra ähro tw skattehemman vthan
ett.

A. Jtt[1] Åhrs uthsähe              56 tunnor
B. Annat åhrs vtsädhe          25 tunnor
C. Engh till                                lass hö

4. Frällsseheman ibidem
Hafuer i skiffte 30 allnar
Vtsädhe i A.   8 tunnor
Vtsädhe i B    3 ½ tunnor
Engh i C till 15 lass.5. Frällsseheman ibidem
Hafuer i skiffte 52 alnar
Vthsädhe i A  14 tunnor
Vtsäde i B.     6 ¼ tunnor
Engh i C till 28 lass

6. Frällsseheman jbidem
Hafuer i byeskiffte 36 alnar
Vtsädhe i A      9 tunnor
Vthsädhe i B   4 ¼ tunnor
Engh i C till           lass

7. Een kyrkiotompt rentar 1½ ör (öresland?)
Detta hemman finns med 6. noterat
på andra sidan effter det går i
skifte på bägge sijdor, ähr lickwäl
icke mer än ett frelsehemman.

(Ingen text på kartbilden)

Scala ulnarum[1] Trol. = ett