D5:148-149


(Rubrik:)

Aske häradh       Styra sochn

(Text inom ram:)

A.     Styraby

B.     Det ena åhhs[1] vtsädhe      34 tunnor

C.     Det andra åhrs vtsädhe     38 tunnor

D.     Engh till                              lass höö.

1 Frällsseheman                   1.
hafuer i byeskiffte 36 allnar
Vthsädhe i B   6 7/8 tunnor
Vtsädhe i C     7 ¾ tunnor
Eng i D till20[2]? lass höö.

2. Jbidem Cronoheman
Hafuer i byeskiffte   60 aler
Vtsädhe i B        12 3/8 tunnor
Vthsädhe i C     13 ¼ tunnor
Engh i D till         40 lass höö.

4. Jtt stycke åker lyder eenskyllt till denne förskrifne gård
Vtsädhe         2 tunnor

3. Skatteheman jbidem         1
Hafuer i byeskiffte 60 alnar
Vthsädhe i B     12 3/8 tunnor
Vtsädhe i C        13 ¼ tunnor
Engh i D till      40 lass höö.
Står på det förra bladet, effter det han går der i skifte och
bör dijt föras och sumeras
                      SUMMAN Till skattegården med croneby
                                                                          iorden
En åhrs vthsäde                    24 3/8
Andra åhr vthsäde                20 ½
Engh til                                 70 lass höö

6. Frällsseheman
Står på det förra bladhet medh 6. noterat.
Hafuer i byeskiffte medh thessa förskrefne gårdar 12 alnar
Vtsädhe i B    2 3/8 tunnor
Vtsädhe i C    6 ½ tunnor
Engh i D till     35 lass höö


7. Jtt åkerstycke i C. Lyder till Prästegården i Huarf
Vtsädhe         2 tunnor

Summa til frelsegårde som ähr med 6
noterat på både sidorna så ähr
Ett åhrs uthsäde                    12 tunneland
det andra åhrs vthsäde          10 tunneland
och ähr halfparten så stor som skattegår-
den.

(Text på kartbilden:)

Beteshagar

Beteshagha

Beteshage


Scala ulnarum[1] Skall vara åhrs

[2] Siffran överskriven