D5:152-153


(Rubrik:)

Aske häradh                        Styra sochn

(Text inom ram:)

A Öfre Giötala
B Det ena åhrs vtsädhe         44 tunnor
C Det anddra åhrs vtsädhe  39 tunnor
D Engh till                            lass höö

1 Cronoheeman                   1
Hafuer i byeskiffte                36 allnar
Vttsädhe i B                         10 ¼ tunna
Vtsädhe i C                          8 ¾ tunna

2 Jtt åkerstycke i B som nu ligger till
denne förskrefne gårdh tillförne säghz det
hafua leghat till Styra kyrkia.
Vthsädhe        2 ¾ tunnor
Engh till          20 lass höö.

3 Skatteheman jbidem          1
hafuer i byemål                     59 allnar
Vttsädhe i B   16 ¾ tunnor
Vttsädhe i C   14 ¾ tunnor
Engh till          30 lass höö.

4 Frällsseheman jbidem        1
hafuer i byemål                     26 allnar
Vttsädhe i B      7 ½ tunna
Vthsädhe i C     6 tunnor
Engh till              lass höö.

5 Cronoheman jbidem
hafuer i byamål     32 alnar
Vtsädhe i B    9 tunnor
Vtsädhe i C   8 tunnor
Engh till         lass höö.

Nödtorfftigh vthmark och skogh till
stöör och gårdefångh fijns till förskrefne
heeman.

(Text på kartbilden:)

Skenwalldz engh
Beteshage

Engh medh starbotn[1]


Scala Ulnarum


[1] Svårläst.