D5:164-165


(Rubrik:)

Ulfåsa sätegårdh

1.      Ulfåsa sätegård

2.      Ladegården

3.      Lille Trägården

4.      Store Trägården[1]

5.      Hweetelyckan

6.      Falzgierdet

7.      Trägårdzflåtten

8.      Mellanflåtten

9.      Trehörningen

10.  Dyflåtten

11.  Högelijdzflåtten

12.  Gamble gårdztompten

13.  Dyrt

14.  Ekeflåtten

15.  Trehörningen

16.  Dyflåtten

17.  Plogen

18.  Trehörningen wed broen

19.  Gropestugan med sin åker
Åhrliget vthsäde till Vlfåsa gård
god swartmylla och leerblandat
jord                50 tunneland
Engh till 800 sommarlas höö
gott fiskewatn i Bornen Lacus

20.  god humblegård til 200 stenger
Nödtorfftigh skog och vthmarck
Gode beteshager.

(Text på kartbilden:)

Store gården

Beteshage

Beteshage

Kohage ful med skogh

God hårdwaldz eng

Starwaldz engh
Gamble gårdz Tompten

Scala ulnarum[1] Trägarden ms