D5:167


(Rubrik:)

Ask sochn Bycketorp Skatteheman            1.

(Text inom ram:)

Bycketorp Skatteheman       1.
Hafwer enstakade ägor med åker
och engh.
Vthsäde J Norregierdet 20 ¾ tunnor
Vthsäde i Södregierdet 20 tunnor
Engh till 20 lass höö.
Nödtorfftig vthmarck.

En vth eng till Bycketorp till
4 sommar las höö. fins igen näst
fölieande folio. Wed Aska eng
belägen                            169

En vthiord til Bycketorp fins igen
ibland Alma ägor folio    170
och der noteradt.

(Karttext::)

Hårdwaldz eng

sand och öriord

Sand och öriord

Godh hårdwaldz eng

Bycketorp


Scala ulnarum