D5:168-169


(Rubrik:)

Ask sochn

(Text inom ram:)

1. Ask kyrckia

2. Ask Skatteheman             1.
Hafwer i byemål 30 alna
bred åker.
Vthsäde i hwardera gierdet 17 tunnor
Engh till 50 sommarlass höö.
Nödtorfftig vthmarck och skog til går-
defångh och wedebrand.

En vthengh till skattegården fins igen
nästeffter fölieande folio wid Alma eng
som der går i engeskifte til 6 lass höö

En skattevthiord i Åby gierde fins igen
folio               179 och 180

3. Jbidem Croneheman         ½.
Rentar 6 span korn. Byemål 6
alna bred åker.
Vthsäde i hwardera gierdet 3 ½ tunnor
Eng til 9 lass höö. Nödtorf
tig vthmark.

4. Croneheman Jbidem         1.
rentar korn 10 span.
Vthiord Jbidem brukas in med
gårdsens ägor
Hafwer i byeskifte med crone
vthiorden 29 alna bred åker
Vthsäde i hwardera gierdet
till                   14 tunneland
Eng till 35 lass höö.

Jbidem Croneheman             1.
Rentar 10 span korn.
Hafwer i byeskifte 10 alna
bred åker
Vthsäde i hwardera gierdet
til 7 tunneland Engh
til 17 sommarlass höö.
Jbidem Frelsehemman          1.
Hafwer i byemål 20 alna bred
åker
Vthsäde i hwardera gierdet 11 tunnor
Eng til 28 sommarlass höö.

Jbidem Frelseheman[1]            1
Hafwer i byeskifte18 alna
bred åker.
Vthsäde i hwardera gierdet 10 tunnor
Eng til 26 sommarlass höö

Til Ask ähr nödtorfftig vthmark
någen skog till trinne och wede
brand. gode beteshagar.

8 En vtheng til Bycketorp.

författad 1636 af
Joh. Laur. Groth[2]

(Text inom ram, folio 169:)

9 Prästekulla. Croneheman ½
Hafwer enstakade äghor, med åker
och engh.
Åhrliget vthsäde     4 tunnor
Engh till 14 sommarlass höö.

(Text på kartbilden:)

Öriord

Beteshage

Leerjord

Beteshage

Ask

Aska kyrkia

Prestekulla

Eng
Beteshage
Engh

Lind

Leerjordh

Prestekulla engh

Beteswald

Lind

Aska engh godh hårdh waldz

Aska engh god hård waldz[3] engh

Bycketorpz eng

Scala ulnarum[1] Frelsehenan ms

[2] Infogat med annan handstil i efterhand

[3] wadz ms