D5:179


 
Åby Croneheman                 1. Rentar korn 6 tunnor. Hafwer i byemål 63 alna bred
åker. Vthsäde i hwardera gierdet 8 tunneland. Engh til 16 sommarlas höö
Til Åby finns inge flere lägenheeter meer än åker och engh.

Jbidem cronevthiord             1. Til Smeberga hafwer 26 alna bred åker.
Vthsäde i hwardera gierdet 3 tunneland. Eng till 7 lass höö.

Jbidem cronevthiord             1. Till Winnersta. Hafwer 42 alna bred åker som pastor brukar.
Vthsäde i hwardera gierdet 4 ½ tunneland. Eng til 8 ½ lass höö

Jbidem cronevthiord             1. …..?[1] /ten så/ stor i skifte och vthsäde med nästskrefne vthiord
Byemål 22 alna bred åker vthsäde 2 ½ tunneland Eng til 4 lass höö.

Jbidem skatte vthiord           1. Till Hyttringe i Bobergz härad. Hafwer i byeskifte
42 alna bred åker. Vthsäde i hwardera gierdet 4 tunneland Eng til 10 lass hö

Jbidem vthiord                     1. Til Staffanstorp. Hafwer i byeskifte 27 alna
bred åker Vthsäde i hwardera gierdet 3 tunneland Eng til 6 lass höö.

Jbidem skatte vthiord til Ask     1. Hafwer i byeskifte 62 alna bred åker.
Vthsäde i hwardera gierdet 5 tunneland. Eng til 10 lass höö


[1] Svårläst, texten överskriven. Eventuellt ett: Lijka stor i skifte överskrivet med Half /ten så/ stor i skifte?