D5:182


(Rubrik:)

Winnersta sochn. Staffanstorp Cronehemman                  ½.

(Text inom ram:)

Staffanstorp Cronehemman  ½
Kiöpt til skattehemman af Cronan.
Hafwer enstakade ägor med åker och
eng
Åhrliget vthsäde 3 tunneland.
Eng til 10[1] sommarlass höö.
En vthiord til Staffanstorp fins igen
ibland Åby ägor folio 180. 179. noterat.
Til Staffanstorp ähr god vthmarck
och någen skog till trinne eller
gårdefångh.

(Text på kartan:)

Lind

Sand och ör iord

Lind

Staffanstorp

öriord

Engh


Scala ulnarum


[1] 20?