D5:186


 
(Text inom ram:)

1 Quisbergh Skatteheman     1.
Hafwer enstakade och särskilde ägor
med åker och engh skog och marck.

Vthsäde i Norre gierdet 28 tunnor
J Södre gierdet 16 tunnor
En wreet der til 3 tunneland.
Engh til 100 sommarlas höö. Nödtorftig
skog och vthmarck.
Desförvthan fins her til vthiorder och
vthenger serdeles noterade. Folio.
En eng i Nyckleby Engh, fins igen folio 20.
til 4 lass höö.

(Karttext::)

God hårdwaldz engh

öriord

öriord

Suartmylla

Godh hårdh waldz eng

Godh suart mylla

QUISBERG

Godh hårdwaldz engh

Uprättad år 1636