D5:188-189(Text inom ram:)

Sånetorp Cronehemman       1.
Hafwer särskilde ägor med åker och
engh. och rentar 7 span korn
Jbidem vthiord                     1 Rentar 2 ½ span
korn.
Jbidem vthiord                     1 Rentar 2 ½ span
korn.[1]
Vthsäde med des vthiorder i hwardera
gierdet            8 tunnor
Engh till 16 lass höö.
Wreter twenne stycke. På den
ene såås 1 tunna på den andre
3 tunnor. Vthmarck och skog till
gårdefångh och wedebrand effter
nödtorften.

2. Jbidem Frelsehemman      1.
Hafwer särskilde ägor med åker
och engh
Vthsäde i Östergierdet          13 tunnor
J Wästergierdet      10 tunnor
Eng til 20 sommarlass höö.
Wreeter 4 stycke till 1 tunneland
hwardera wreten. Vthmarck och
skog effter nödtorften.

(Text på kartbilden:)

Leerblandat

Winnersta wreet
öriord

öriordh

sandiordh[2]

hesleskog

kalfwehage

Sånetorp
sued

Beteshage

Leeriord

God hård waldz eng

Suartmylla

Suartmylla

Leeriord

God hård waldz engh

Leeriord

Hårdwaldz engh


Scala ulnarum


[1] Samma mening skriven två gånger.

[2] såndiord ms