D5:194


(Rubrik:)

Ask sochn Älmtompta Frelseheman 3.

(Text inom ram:)

Ältompta Frelsehemman      1.
Hafwer i byeskifte 20 alna bred
åker.
Vthsäde i Östergierdet          tunnor
J Westergierdet                    tunnor
Engh til 16 sammarlass höö
Jbidem Frelsehemman         1.
Hafwer i byeskifte    alna
bred  åker
Vthsäde         J Östergierdet     tunnor
                      Westergierdet     tunnor
Eng til       sommarlass höö
Jbidem Frelsehemman          1.
hafwer i byeskifte
alna bred åker
Vthsäde J Östergierdet
              Westergierdet   tunnor                
Engh til      sommarlass
höö
(Karttext::)
Sand jordh
Dungjordh
Sandiordh
Sanck elack engh med Tofuer och onyttig skog
Dungiord
Elmtomptar?
Betes hage
Lind
Hage