D5:199

(Rubrik:)
Eghbyborna sochn. Åby Frelseheman         3.
(Text inom ram:)
Åby Frelseheman                 3
alle lijka store i åker och eng
och hwardera gården hafwer vthsäde
J Norregierdet 7 tunneland
J Södregierdet 8 tunneland
En wreet til huar gård til 1 tunnor
Engh til 16 sommarlas höö.
god vthmarck
(Text på kartan:)
God hårdwaldz eng
Åby
God suartmylla
God suartmylla