D5:200-201


(Rubrik:)

Eghbyborna sochn. Berga. Frelseheman      5.

(Text inom ram:)

Bergha frelsehemman      5
alla lijka store i åker och eng
Och huardera hafuer i Östergierdet
Vthsäde med en skatte vthiord som
ligger inne med hele bysens ägor
obyt         6 tunneland
Vthsäde i Westergierdet med
skatte vthiorden til Råcklun
da skattegård       6½ tunneland
Eng til hwardere gården
til 16 sommar lass höö doch
skatte vthiordens engh til
vthiorden inrechnat.
Der förskrefne skattevthiord blifwer
her vthtagen ifrån bysens ägor
kan denne by icke blifwa behållen

(Text på kartbilden:)

Engh

Eng

Kalfwehagar

Berga

Leerjord

Leerjord

God hårdwaldz eng