D5:202

(Rubrik:)

Egbyborna sochn. Kastberga Frelseheman   2.

Kastberga Frelsehemman   2
både lijka store i åker och engh
på hwar gård kan såås   10 tunner
Eng til hwardera gården 20 sommarlass höö.
Nödtorftig vthmarck och gode beteshagar
finnes igen näst förgågne folio wed
Berga ägor belägne

(Karttext:)

Leeriord

Lindh

God hårdwaldz engh

Kastberga

Suartmylla

God hårdwaldz engh

Suartmylla

Godh hård waldz eng