D5:208-209

(Rubrik:)

Motala sochn

(Text inom ram:)

1. Motala kyrka
Biskops Motala

2. Prestegården
3  Vthsäde thet eena åhrett   9 tunnor
4. thet andra åhrs vthsäde   7 1/4 tunna
5. Prestegårdens bygningztompt
6. Engh      20 lass
    Hårdwalz engh särskild   10 lass
    En eng wed Engesby   folio 219
    En eng wed Hundzberg folio 220

7  Jbidem
    Cronohemman
    Vtsäde      9 tunnor
    Vtsäde dhet andra åhret   7 1/4 tunna
    Engh till   20 lass
    En vtheng til detta hemman fins igen
    folio 224 til 8 sommar lass höö.

8. Jbidem
    Cronohemman
    Vtsäde   9 tunnor
    Vtsäde thet andra åhret   7 1/4 tunna
    Engh   20 Lass
9  Särskild engh till 4 lass
10 Slåtterengen rentar 1 Lispund smör
     engh till   8 lass höö
     Till hele byen ähr nödtorfttigh
     skogh vthmark och fiskewatn. och
     hafwa hvardera gården lijka mycket
     j åker, engh, skogh och vthmark.

11. Wara
      Cronohemman kiöpt till skatte.
12  Vthsäde till       5 ½ tunna
13  Vthsäde            4 tunnor
14. En vret vthsäde   2 tunnor
15  Hårdwalz engh      12 lass höö
16. Enghehagar           16 lass höö
    Nödtorftig skogh vthmark och fiske-
    watn

(Karttext:)

Måsse eller moras

Wetter Lacus

Scala Ulnarum.