D5:210

(Rubrik:)

Aske häradh

(Text inom ram:)

Brumma

1. Cronehemman
2  Vthsäde   6 3/4 tunna
3  Vthsäde   4 ½ tunna
4  På wreten vthsäde   1 ½ tunna
5  Engar till   40 lass höö
    Nödtorftig skogh vthmark och
    fiskewatn.

(Karttext:)

Suartmylla

Sandiord

Måsse

Wetter Lacus

Scala ulnarum