D5:211

(Rubrik:)

Aske häradh Motala sochn

(Text inom ram:)

1. Arvasteby
Skattehemman   1.
2  Norregerdet thet eena åhrs
    vthsäde      6 tunnor
3  Söder gierdet thet andra åhrs
    vthsäde      5 tunnor
4. Skenewalz engh till 40 lass
    God lägenheet med skogh
    och vthmark.

(Karttext:)

Skenwaldz engh

Backe

Backe

Dungiordh

Arwasteby

Backe

Dungiord

Mossig och tofvig hardwaldz engh

Scala Ulnarum.