D5:214


(Rubrik:)

Aske häradh

(Text inom ram:)

Motala Sundan åhn

1. Kongzhuset j Motala
2. Åker som brukas ther till vthsäde 1 tunna
3. Jbidem een åker vthsäde   1 tunna

4. Cronohemman   4.
    Alla lika stora j åker och engh
5 Vtsäde thet eena åhret   11 tunnor
    huardera såår   2  3/4  tunnor
6 Vtsäde thet andra åhret    13 tunnor
7. Stenigh hårdwalz engh till    8 lass

8.  Jbidem Cronohemman
9.  Särskild åker. Vtsäde    3/4 tunnor
10. Andra åhrs vthsäde        2 tunnor
11. Quarnan

12. Tuå åkrar som lyda till enkan Sirin
      j Holm, Vthsäde      1/4 tunna
13 NB har Lars Sparres tompt och
     åker

14. Cronoåkrar som renta 1/2 lisspund smör
    Vthsäde      1 1/4 tunna
15 Een bygningztompt. Rentar ½ lisspund smör
    Vthsäde1      ½ tunna
16. NB. Erich Ribbingz engehage
17. Engehage brukas under eene Crone-
    gården för serdeles renta til 6 las höö

(Karttext:)

Öör och sandiordh

Öör och sandiordh

Scala Ulnarum.1 Vthsade ms