D5:215

(Rubrik:)

Motala sochn

(Text inom ram:)

Berzätra
1 Cronohemman
2. Jtt åhrs vthsäde   2 ½ tunna
3. Andra åhrs vthsäde 1     3 tunnor
4. Engh      20 lass
    Nödtorftigh skogh och vthmark.
5. Jtt stycke eng af Kongzzätra
    till         4 lass höö

6. Jbidem Cronohemman
7. Jtt åhrs vthsäde           5 tunnor
8. Andra åhrs vthsäde     5 tunnor
9 Engh till       20 lass
10 Engh belägen i Kongzzätra vti
    huilken Kråkesteen, Skattegår-
    den i Motala och thetta föreskrefna
    cronohemman hafwa lijka mycket
    Nembligen    3 lass höö huardera.
    Nödtorftigh skogh och vthmark.

(Karttext:)

Hårdwalz engh

Hårdwalz engh

Sandblandat jord

Sandblandat jordh

Hårdwalz engh

Hårdwalz engh

Här tager Dufvedals ägor widh.

Här tager Hårstorps ägor widh

Scala ulnarum1 vthsade ms